NRK Meny
Normal

Kysten etablerer seg i Oslo

Norges Kystfiskarlag og Fiskekjøpernes Forening etablerer kontor i Oslo. Med på laget er også Natur og Ungdom. Sammen skal de kjempe mot en fiskeripolitikk de mener svekker kystsamfunn som lever av fisken.

fiskebåt

Norges Kystfiskarlag, Fiskekjøpernes Forening og Natur og Ungdom, vil samarbeide om fiskeripolitikk fra et kontor i Oslo.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi er opptatt av å påvirke fiskeri og kystpolitikken i den retning vi mener er riktig, sier Arne Pedersen, leder av Kystfiskarlaget.

Torskefiske

Leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, vil ta fiskeri og kystpolitikken i en ny retning. Samarbeidet med Fiskekjøpernes Forening og Natur og Ungdom skal bidra til det.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

For lederen i Kystfiskarlaget er målet med samarbeidet å bli en tydelig stemme i fiskeridebatten nasjonalt.

Arne Pedersen opplever at den kompetansen de tre organisasjonene sitter inne med, er etterspurt. Derfor er det viktig å komme nærmere der de store beslutningene tas, mener han.

– Med et Oslokontor vil vi komme nærmere beslutningstakere, direktorat og departement. Vi tror at det er viktig for oss og for kysten å få komme inn med våres innspill direkte, og gjennom personlige relasjoner, sier Arne Pedersen.

Historisk samarbeid

Samarbeidet mellom Norges Kystfiskarlag og Fiskekjøpernes Forening er historisk. Dette er første gang fangst- og mottakerleddet i Norge, etablerer et slikt samarbeid. Tradisjonelt har de to motstridende interesser.

Leder i Fiskekjøpernes Forening Steinar Eliassen, sier i en pressemelding at de ser seg best tjent med å stå sammen, mot en fiskeripolitikk som han mener gradvis svekker fiskeriavhengige kystsamfunn.

Steinar Eliassen

Leder i Fiskekjøpernes Forening Steinar Eliassen, mener de best tjent med å stå sammen Kystfiskarlaget for å få sterkere gjennomslagskraft.

– Vi vil arbeide for å vise at samarbeid mellom fangst- og mottakerledd, og samfunnet rundt, er det som tjener landet best. Dette i motsetning til dagens politikk som gir kortsiktig profitt i fangstleddet, uten at det tas noe samfunnsansvar videre i verdikjeden, sier leder i Fiskekjøpernes Forening Steinar Eliassen.

Arne Pedersen mener at den interessekonflikten som ligger i at fiskeren ønsker høyest mulig pris, mens fiskekjøperne ønsker lavest mulig pris, tar Råfiskelaget seg av.

– Samarbeidet mellom organisasjonen handler om norsk fiskeripolitikk. Der vi har felles interesse i å skape flere arbeidsplasser på land, basert på fisk, sier han.

– Glad for å tale kystens sak i Oslo

Arne Pedersen er fornøyd med at Natur og Ungdom er med i dette samarbeidet. Han mener samarbeidet med organisasjonen er naturlig, fordi Norges forpliktelser for en mer miljøvennlig verden, også gjelder fiskeflåten.

Ingrid Skjoldvær

Leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, vil arbeide med fiskeripolitikk fra Oslo.

Foto: Amanda Iversen Orlich

– Natur og Ungdom har lenge jobbet for å fremme miljøinteresser i fiskeripolitikken. Med den kompetansen vi etablere i Oslo danner vi et godt grunnlag for å gå inn i fremtiden med tanke på det grønne skiftet, sier Arne Pedersen.

Leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, tror samarbeidet vil øke interesser og forståelsen for det som skjer i fiskerinæringen.

– Vi veldig glade for å kunne være med å tale kystens sak i hovedstaden. Fiskeridebatten er komplisert og vanskelig å forstå. Gjennom dette samarbeidet vil vi ta fiskeridebatten tilbake, og sørge for at ungdommens interesser blir tatt på alvor, sier leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.