Kun jenter får gratis HPV-vaksine: – En uheldig forskjellsbehandling

HPV-infeksjon, som kan forårsake kreft hos menn, har økt kraftig de siste tretti årene. I dag er det er bare jenter som får tilbud om gratis vaksine.

HPV-vaksinering på skole i USA

BARE FOR KVINNER: I dag er det bare jenter og kvinner mellom 20 og 25 år som får HPV-vaksine gratis. Det er en uheldig forskjellsbehandling, mener overlege.

Foto: Joe Raedle / Afp

Hvert år rammes i underkant av 500 personer i Norge av kreft som følge av HPV-infeksjon viser tall fra kreftregisteret.

Dermed bør også gutter få tilbud om gratis vaksine, sier overlege ved Kreftregisteret Mari Nygård.

– Da bør man velge den vaksinen som også gir beskyttelse mot de virustypene som forårsaker kjønnsvorter, i tillegg til de virustypene som forårsaker kreft.

– Forskjellsbehandling

Overlege Mari Nygård ved Kreftregisteret

Overlege ved Kreftregisteret Mari Nygård mener det er en uheldig forskjellsbehandling at kun jenter får tilbud om gratis HPV-vaksine.

Foto: Kreftregisteret

Vaksinen mot humant papillomavirus ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i syvende trinn tilbake i 2009.

I fjor vedtok Stortinget at også kvinner mellom 20 og 25 år skal få vaksinen gratis.

Det er en uheldig forskjellsbehandling når det er snakk om alvorlig sykdom og risiko for død, sier Nygård.

Kreftforeningen jublet da Regjeringen i fjor besluttet at alle jenter opptil 26 år får tilbud om gratis HPV-vaksine.

På Kreftforeningens egen nettside sier assisterende generalsekretær, Ole Alexander Opdalshei at de håper at Stortinget i sin budsjettforhandling også sørger for at gutter og menn får tilbud om vaksinering.

Et spørsmål om penger

Maria Bjerke

Maria Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet sier prisen må bli akseptabel før også gutter får tilbud om gratis vaksine.

Foto: Helse og omsorgsdepartementet

Foreløpig er vaksinen kun gratis for jenter. Om guttene også får denne goden, er foreløpig usikkert.

– Folkehelseinstituttet anbefaler at gutter skal få gratis HVP-vaksine dersom prisen blir akseptabel. Så dette er et prioriteringsspørsmål der vi må veie denne saken opp mot andre viktige saker, sier Maria Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Så dette handler om penger?

– Alle kostnadsvurderinger må veies opp i budsjettet som blir lagt fram til høsten, sier Bjerke.