Kritisk til vindkraft

Naturvernforbundet er en av flere aktører som kritiserer Finnmarkseiendommen sitt engasjement innenfor vindkraftutbygging. I Hamnefjell Vindkraftpark, som nå står ferdig på Båtsfjordfjellet, bidro Finnmarkseiendommen med 20 millioner kroner.