NRK Meny
Normal

Kritisk til sykehusrapport: – De har ikke spurt fagfolk hva som er best

Det er mest lønnsomt å bygge et nytt sykehus i Alta, konkluderer ny rapport. Men legene ved Hammerfest sykehus er kritiske: – Jeg kan ikke se at noen fagfolk har vært involvert i arbeidet med rapporten, sier overlege Ingrid Petrikke Olsen.

Ingrid Petrikke Olsen

Ingrid Petrikke Olsen er overlege ved Hammerfest sykehus.

Foto: Allan Klo / NRK

Det er Oslo Economics som har laget en rapport på oppdrag fra Alta kommune som tar for seg samfunnsøkonomiske sider ved endring av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Bakgrunnen er lokalpolitikerne i Altas kamp for å få sykehuset flyttet til Alta når dagens sykehus i Hammerfest skal erstattes av et nytt.

Men senest forrige uke, da helseminister Bent Høie la ned grunnsteinen for det nye nærsykehuset i Alta manet han om at lokaliseringsdebatten må ta slutt og slo fast at strukturen er fastlagt og avklart. Alta skal ha nærsykehus og Hammerfest skal ha sykehus.

Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus er planlagt enten renovert eller erstattet av et nybygg.

Foto: Allan Klo / NRK

Sparer to liv

I rapporten som i dag ble offentliggjort trekkes den lange reiseveien for befolkningen i Alta fram, og de samfunnsøkonomiske sidene ved transport til sykehus. Det pekes og på at man kan spare to liv ved å ha sykehuset i Alta.

Samtidig legger analysebyrået ikke skjul på at konklusjonene er hefta med betydelige usikkerhetsfaktorer.

For overlege Ingrid Petrikke Olsen ved sykehuset i Hammerfest blir det et underlig poeng å trekke fram

– En slik påstand bidrar kun til å så tvil om dagens tilbud. Og jeg kan ikke se at rapporten er bygd på noe kunnskap fra helsefagfolk. Jeg kjenner ikke til at noen herfra har bidratt til rapporten ogjeg kan heller ikke se noen spor av at fagfolk herfra har bidratt. Det ville vært viktig sier hun.

Olsen legger til at de forholder seg til at det allerede er bestemt hvordan sykehusstrukturen skal være.

– Ut over det tror jeg denne rapporten kan bli møtt med et skuldertrekk fra fagfolk her på sykehusets side, sier hun.

Kirurger i arbeid på Hammerfest sykehus

Hammerfest er i dag akuttsykehuset i Vest-Finnmark.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Fagfolk fikk gjennomslag

Olsen trekker dessuten fram sist ukes endring av ambulansefly-planene til Helse Nord som et eksempel på hvordan fagfolk har påvirket en prosess.

– Her sto det medisinskfaglige miljøet sammen og påpekte hvor feil det ville være å fjerne et ambulansefly fra basen i Alta. Det var argumenter Helse Nord aksepterte, og la vekk endringsplanene. Det viser jo at i slike saker må fagfolk få komme til ordet, sier hun.

Vil jobbe videre

Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) sier de vil bruke rapporten som de nettopp har fått overlevert til å jobbe videre for et enda bedre helsetilbud i Alta.

– Vi vi nå sende denne rapporten både til politikere på Stortinget og til Helse Nord. Det er viktig at vi står på videre for et enda bedre tilbud der det bor flest folk, sier Nielsen.