Kritisk til slep av atomkraftverk

Statens strålevern møter i dag russiske myndigheter for å diskutere neste års slep av atomkraftverken Akademik Lomonosov langs norskekysten. Norge og flere andre nordiske land er kritisk til transporten. Russiske myndigheter har tilbakevist at det skal taues med atombrensel, men norske myndigheter er ikke overbevist.