Kritisk til at representantene fra nord bor mesteparten av tiden i sør

Nordlyskommentator Skjalg Fjellheim mener stortingsrepresentantene fra Nord-Norge bør oppholde seg i hjemfylkene, framfor å bo i Oslo. Tull, sier representantene selv.

Kirsti Bergstø

Kirsti Bergstø fra Finnmark SV er en av flere stortingspolitikere fra Nord-Norge som benytter seg av pendlerbolig i Oslo. Hun mener det er nødvendig på grunn av reiseavstand.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Utgangspunktet mitt er at jeg syntes det er viktig at de som skal representere oss fra Nord-Norge på Stortinget som folkevalgte, faktisk bor her i landsdelen sammen med velgerne, sier Skjalg Fjellheim, kommentator i Nordlys.

Mandag publiserte Fjellheim kommentaren «Trenger vi postboks-politikere?» i Nordlys.

I kommentaren skriver Fjellheim at kontakten med velgerne må bestå av noe mer enn å stå med løpesedler i Nord hvert fjerde år når det er valg.

Skjalg Fjellheim

Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim mener det å bo i Mehamn, Vadsø, eller Alta gir en helt annen nærkontakt med velgerne, enn det å sitte i Oslo å lese lokalaviser på nett. Han ser tendensen til at flere stortingsrepresentanter fra Nord-Norge velger å bosette seg i Oslo.

Foto: NRK

Disponerer boliger eid av Stortinget

En oversikt NRK har gjort, viser at alle stortingsrepresentantene fra Nord-Norge har mulighet til å disponere boliger i hovedstaden, eid av Stortinget.

En av de er stortingsrepresentant Kirsti Bergstø fra Finnmark Sv. I likhet med flere benytter hun seg av en pendlerleilighet i Oslo, men har hjemmeadresse i Finnmark.

– Spørsmålet er vel ​mer hvilke interesser man jobber for og hvilket fokus man har - og om man deltar på arrangement og er tilgjengelig for folk, bedrifter og organisasjoner i hjemfylket, sier Bergstø. Hun har imidlertid ikke hatt anledning til å lese kommentaren til Fjellheim.

Ifølge Stortingets informasjonsavdeling eier Stortinget 147 møblerte leiligheter i og rundt hovedstaden. Disse er tilgjengelig til disposisjon for representanter som bor mer enn 40 kilometer i kjøreavstand fra Stortinget. Samtidig får stortingsrepresentantene dekt utgifter til hjemreiser i helgene.

Uproblematisk at representantene bor i sør

– Det er viktig at politikerne har fotfeste og vet hva som rører seg på hjemmebane når vi da skal nominere og sende de på den nasjonale politiske arenaen, sier Bjørn Johansen, leder i nominasjonskomité for Arbeiderpartiet og distriktssekretær i LO Finnmark.

– Burde man sette en hard regel som sier at kandidater som ikke bor i fylket, ikke får være på lista?

– Nei det føler jeg på mange måter er en balansegang. Vi har gode erfaringer fra Finnmark, for eksempel med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Vardø som endte opp i Bærum, men Karl Eirik glemte aldri hvor han kom fra.

Ser ikke poenget

Torgeir Knag Fylkesnes er Troms Svs representant på Stortinget. Fylkesnes har en pendlerbolig som han disponerer i Oslo.

– Jeg ser ikke poenget. Jeg tørr påstå at jeg er den som reiser mest i Nord-Norge og tøyer strikken så mye jeg kan for å være borte fra Stortinget.

– Når Stortinget møter (1.okt - ut juni) må man møte i Stortinget. Man kan få utbytting, men det fordeles mellom representantene. Det er en grense for hvor mye enkelte kan være borte. I tillegg sitter man i komiteer. Man er valgt til å gjøre en jobb for hjemfylket og da må man møte opp der.