Kritiserer UDI og PU for asylsøkerhåndteringen

Fylkesmannen i Finnmark mener håndteringen av asylsøkere fra Russland i fjor høst kom for seint i gang.

Storskog tollstasjon

På det meste kom rundt 200 asylsøkere daglig til Finnmark via grensestasjonen på Storskog.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi kom for sent på banen – alle sammen. Og aller mest de som hadde hovedansvaret, sier fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy.

Han mener håndteringen av den store strømmen av migranter og flyktninger fra Russland i høst kom for seint i gang. Kritikken retter han først og fremst mot Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets Utlendingsenhet (PU).

– For lite ressurser

Fylkesmann

Fylkesmannen i Finnmark Gunnar Kjønnøy mener mye kunne vært gjort annerledes under strømmen av asylsøkere i fjor høst.

Foto: Stian Strøm / NRK

Opp til 200 migranter passerte den norskrussiske grensen da strømmen av asylsøkere sto på som verst i månedsskiftet mellom oktober og november.

Situasjonen var til dels kritisk. Folk kom til Norge fra krigen i Syria, men også fra Irak, Afghanistan, Pakistan og flere andre land.

Kjønnøy mener at UDIs innsats ikke var god nok:

– Vi skulle hatt mer menneskeressurser fra UDIs side til å raskt behandle søknader fra absolutt ikkebeskyttelsesverdige mennesker, og fått returnert disse raskere for å gi signaler via nettet om at det ikke var fritt frem til Finnmark. På dette området tror jeg vi gjorde den dårligste jobben i sum, sier han.

UDI: – Kom skjevt ut

Regindirektør Bjørn Fridfeldt i UDI utenfor Fjellhallen i Kirkenes

Regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI utenfor Fjellhallen i Kirkenes, der mange asylsøkere ble innkvartert.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Kjønnøy er heller ikke fornøyd med hvordan UDI håndterte kontakten med fylkesmannen i Finnmark og kommunene som plutselig fikk ansvar for mange nye utlendinger.

Regionsjef i UDI Bjørn Fridfeldt innrømmer for dårlig informasjon til berørte, lokale myndigheter.

For få ansatte var et stort problem.

– I min enhet var det helt klart mangel på personale som gjorde at vi kom så skjevt ut som vi gjorde. Blant annet på informasjonssiden, sier han.

PU avviser kritikken

Tor Espen Haga

Tor Espen Haga i PU avviser kritikken.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Prosjektleder i Politiets Utlendingsenhet i Sør-Varanger Tor Espen Haga avviser derimot kritikken fra fylkesmannen:

– Jeg føler at PU prioriterte arbeidet i Finnmark ved å sende opp folk tidlig. Vi hadde folk på plass allerede i midten av september. Vi oppgraderte også med ekstra mannskap etterhvert som det kom flere asylsøkere, sier han.

Det er UDI sentralt som har ansvar for saksbehandling, og det har ikke vært mulig for NRK å få kommentarer fra de.