Kritiserer Natur og ungdom

Fylkestingsrepresentant og hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken mener Natur og ungdom kun kommer med store ord og lite konkret i sin kamp mot gruven Nussir i Kvalsund, skriver iFinnmark. Organisasjonen har vært spesielt kritiske til en informasjonsbrosjyre om prosjektet, som gruveselskapet delte ut til lokalbefolkningen denne uken. De mener den er full av faktafeil og karakteriserer den som «flau propaganda». Bakken sier til iFinnmark at Nussir-prosjektet har bred støtte i fylkeskommunen og at det er nødvendig i det grønne skiftet. Han etterlyser en mer konstruktiv dialog.

Geir Ove Bakken
Foto: Stian Strøm / NRK