Kritiserer fylkeskommunens mineralstrategi

En rekke kommuner og instanser kritiserer Finnmark fylkeskommune for manglende grunnarbeid rundt mineralstrategien for Finnmark.

Nussir i Kvalsund

Her i Kvalsund ønsker gruveselskapet Nussir utvinne kobber.

Foto: Stian Strøm

Onsdag gikk høringsfristen ut for innspill til fremtidens mineralstrategi i Finnmark. En rekke kommuner og organisasjoner har levert sine forslag, der flere kritiserer Finnmark fylkeskommune for å ha laget et tynt grunnlagsmateriale i sitt dokumentutkast.

Naturvernforbundet går lengst, og krever at fylkeskommunen starter på nytt.

– En del av vår virksomhet er å lese veldig mange slike høringsutkast fra myndigheter. Det som foreligger her er veldig svakt, sier Leif Wasskog leder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Rådmann Hammerfest

Rådmann i Hammerfest kommune Leif Vidar Olsen.

Foto: Allan Klo

Vil forkaste utkastet

Wasskog vil forkaste hele utkastet. Finnmark fylkeskommunes utkast til mineralstrategi for Finnmark 2016 til 2019 har de siste månedene vært ute på høring.

Mens naturvernforbundet refser fylkeskommunen for manglende miljøprofil, kommer kritikken tydelig fram også fra petroleumskommunen Hammerfest.

– Den omfavner ikke det som vi mener er sentralt og som har de største ringvirkningen for et lokalsamfunn. Det er det som må på plass, sier rådmann i Hammerfest Leif Vidar Olsen.

Olsen mener dokumentet må omformuleres slik at man får på plass mer konkrete planer som er forståelige for både næring og samfunn.

– Se på det vi planlegger gjennom sentrum av Hammerfest med Vegvesenet om nye veier. Det er store inngrep. Vi må fjerne hus for å få det til. Da må du planlegge på forhånd hva man skal gjøre for å få det til, og som er til det beste for hele lokalsamfunnet, sier Olsen.

Stort engasjement

Næringssjef i Finnmark fylkeskommune, Hilde Mietinen, sier det er stort engasjement rundt mineralstrategien, noe som gjenspeiler seg i svært mange høringsuttalelser.

Hun ønsker imidlertid ikke å kommentere kritikken som har kommet fram fra enkeltaktører.

– Det som er poenget med en høring er at det er et utkast der mange ulike aktører skal få komme med innspill på sine synspunkter om fremtiden for mineralnæringen i Finnmark. Det er en bra ting. Så vil vi gjøre en vurdering av alle innspillene vi har fått. Så vil noe komme med, og noe vil vi foreslå ikke kommer med. Så er det opp til politikerne og vedta den endelige strategien på fylkestinget som foregår i Alta 16-18. juni, sier Mietinen.