NRK Meny
Normal

Kripos: Overraskende få overgrep mot barn er avdekket

Kripos er overrasket over hvor få fysiske overgrep som er avdekket i Operasjon Share. Aksjonen var rettet mot personer som har lastet ned overgrepsbilder av barn, og av erfaring ventet man å avdekke mange fysiske overgrep.

Lena Reif

Lena Reif i Kripos er overrasket over hvor få fysiske overgrep som er blitt avdekket i Operasjon Share.

Foto: Svein Olsson / NRK

– Vi brukte mye tid på å prioritere sakene, og forventet at en del av disse ville avdekke fysiske overgrep. Til nå kjenner vi ikke til at dette har blitt gjort i stor grad, sier Lena Reif som er seksjonsleder Kripos.

En gjennomgang Kripos gjorde av saker hvor personer har blitt dømt for å laste ned overgrepsbilder mellom 2006 og 2012, avdekket at over 30 prosent hadde vært mistenkt, siktet eller dømt for fysiske overgrep mot barn.

For dårlig etterforskning kan være mulig årsak

Reif i Kripos mener det er flere årsaker til at man ikke har avdekket så mange saker til nå i Operasjon Share. Det at under halvparten av sakene til nå er etterforsket er en av grunnene mener hun, men samtidig er kvaliteten på etterforskningen også viktig.

Etterforskningsleder Steve Nilsen i Øst-Finnmark

Etterforskningsleder i Øst-Finnmark Steve Nilsen mener det er svært viktig å gå nøye gjennom beslag.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Det å avdekke fysiske overgrep krever grundig etterforskning hvor beslag blir gjort, og gjennomgått på en grundig måte. Det er ved politietterforskning og graving i beslagene at man klarer å avdekke overgrep, sier hun.

Og i hvilken grad dette har blitt gjort varierer sterkt blant politidistriktene. Noen politidistrikt har gått nøye gjennom beslag, mens andre har basert seg på tilståelser.

Bare toppen av isfjellet

I Øst-Finnmark politidistrikt har man valgt å gå svært nøye gjennom alle beslagene man har gjort. Man har ikke gjort funn av fysiske overgrep lokalt, men har tidligere sett denne koblingen. Derfor er det rett måte å gjøre det på mener etterforskningsleder Steve Nilsen.

– Man kan aldri på forhånd vite om man finner bevis for fysiske overgrep lokalt, og som regel kan noen få filer i starten av en sak bare være toppen av isfjellet, sier Nilsen.

I Sør-Trøndelag har man derimot valgt å basere seg kun på bevisene som forelå fra Kripos.

Atle Roll-Mathiessen

Fagdirektør i Politidirektoratet er ikke fornøyd med at politidistriktene behandles sakene så forskjellig.

Foto: Arild Gimse/NRK

– Vi konfronterte de siktede med bevispakkene vi fikk fra Kripos, de tilstod og vi fremmet dem for retten uten å se mer på beslagene, sier Geir-Ole Momyr i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Store politidistrikter er verstinger

Operasjon Share har også avdekket at det er små politidistrikt som hittil har tatt tak i størst andel av sakene de har blitt tildelt. Store politidistrikter som Oslo og Hordaland har kun etterforsket en fjerdedel av sakene.

Fagdirektør i Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen er ikke fornøyd med ulikhetene man ser mellom distriktene.

– Vi er ikke fornøyd med at det er så store forskjeller, og hvis det er slik at de største distriktene har fulgt opp sakene dårligst må vi se nærmere på det, sier han.