KrF i tenkeboksen

Det vil gå et par uker før det blir klart om Kristelig Folkeparti støtter forslaget om å reversere tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms. Torhild Bransdal sier at KrF ikke støttet tvangsvedtakene, men heller ikke har lovet å oppheve dem.