Kommunen krever at næringsbygg skal kobles til ustabilt fjernvarmeanlegg

Et fjernvarmeanlegg i Alta klarer ikke å levere stabil oppvarming til næringsbygg. Likevel tvinger kommunens retningslinjer at anlegget skal brukes.

Heaxa Bioenergi

Hexa Bioenergi sitt fjernvarmeanlegg i Alta skal varme opp alle nyere næringsbygg i Alta sentrum. Det til tross for at det ikke fungerer skikkelig.

Foto: Kai Erik Bull/NRK

Fjernvarmeanlegget til bedriften Hexa Bioenergi i Alta sentrum klarer ikke å levere stabil oppvarming til næringsbygg.

Likevel tvinger kommunens retningslinjer at anlegget skal brukes av alle næringsbygg som er over 300 kvadratmeter og som er bygd etter 2007.

På treningssenteret Spenst i Alta har de flere ganger opplevd at anlegget ikke har levert tilstrekkelig med varme.

– Vi har hatt perioder der det ikke har klart å levere varme slik at varmtvannet ikke har blitt varmet opp. Da har det vært kaldt vann i dusjen, og det er ikke noe særlig behagelig, forteller Lene Johansen, daglig leder ved treningssenteret.

Lene Johansen Spenst Alta

Daglig leder for treningssenteret Spenst i Alta Lene Johansen. I to uker i vår var treningssenteret uten varmt vann i dusjene.

Foto: Kai Erik Bull/NRK

120 avvik siden april

Flere av næringsbyggene i sentrum er svært misfornøyd med leveransen fra anlegget. Både kjøpesenteret Amfi og Nordlysbadet har gått til anskaffelse av en alternativ løsning på grunn av ustabil leveranse fra fjernvarmeanlegget.

Tor Even Stamnes

Avdelingsleder for Basale, Tor Even Stamnes er driftsansvarlig ved et av næringsbyggene i Alta.

Foto: Kai Erik Bull/NRK

Tor Even Stamnes, driftsansvarlig for et av næringsbyggene i Alta, har registrert 120 avvik på oppvarmingen siden april. Han har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med eierne.

– Jeg har gjentatte ganger prøvd å få kontaktpersonene som er oppgitt i firmaet både via e-post og telefon. Men det er ikke noe svar å få. Vi står jo her som noen spørsmålstegn. Det er ikke tvil om at dette ikke er holdbart, sier han.

Heaxa Bioenergi har heller ikke besvart NRKs henvendelser.

A12 bygg Alta

Dette bygget i Alta sentrum er tilknyttet fjernvarmeanlegget. Eierne ser nå på alternative oppvarmingsløsninger på grunn av ustabil leveranse fra anlegget.

Foto: Kai Erik Bull/NRK

Miljøgevinst

Anita Pedersen, fungerende ordfører i Alta, sier at retningslinjene kommunen vedtok i 2011 når det gjelder tilkobling til fjernvarmeanlegget ikke vil bli endret.

– Enn så lenge har vi tiltro til at dette går i orden. Intensjonen er en miljøgevinst og en økonomisk gevinst for næringsaktørene dette gjelder, sier hun.

Ifølge kommunens retningslinjer skal bygg som er satt opp etter 2007 og er over 300 kvadratmeter tilknyttes fjernvarmeanlegget. Tross avvikene vil ikke kommunen endre på dette, forteller Pedersen.

– I første omgang ønsker vi å videreføre de gjeldende vedtakene. Så får det som skjer de nærmeste månedene bestemme hvilke grep som må gjøres, sier hun.

Johansen ved Sats i Alta håper på en snarlig løsning.

– Det er ikke holdbart for oss å ha fjernvarmeanlegget som oppvarmingskilde, og på langt nær for Alta kommune. Det må komme en løsning på dette, sier hun.