Krever lokale ringvirkninger

Arbeiderpartiet er skuffet over Equinor, tidligere Statoil, som ikke ønsker ilandføringsterminal på Veidnes i Nordkapp. Equinor ser nå på andre måter å frakte oljen fra Johan Castberg på. Arbeiderpartiet krever at folk som bor i FInnmark skal ha nytte av oljeproduksjonen. Det sier stortingrepresentantene Hege H Liadal og Runar Sjåstad som representerer Arbeiderpartiet i energi- og miljøkomiteèn.