Krever laksen i Bergebyelva

Nesseby Bygdelag krever å få forvalte laksefisket i Bergebyelva. Det var et krav de ikke fikk gehør for i Utmarksdomstolen, men de benytter sjansen til å gjenta kravet når saken nå er oppe for Høyesterett. Saken avsluttes i dag.