NRK Meny
Normal

Krever at Stortinget får asylsvar fra Anundsen

Asylstrømmen til Norge kunne vært unngått dersom norske myndigheter hadde lyttet til russiske forslag, mener Senterpartiet og SV. Partiene krever nå asylsvar fra Anders Anundsen – ellers venter granskning.

Storskog grensekontrollsted

Senterpartiet og SV krever nå svar fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen om det russiske forslaget fra 2012 kunne avblåst asylstrømmen over grensa fra Russland.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Asyl- og flyktningestrømmen fra Russland har stanset helt opp ved Storskog grensestasjon.

Rundt 5.500 personer kom over grensa fra Russland og søkte asyl i Norge i løpet av noen måneder i høst.

Sender folk tilbake hver dag

Norge bruker nå mye ressurser på å sende folk i retur tilbake over den norsk-russiske grensen.

Dette kunne vært unngått, mener stortingsrepresentant og utenrikspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete.

– Det som er rimelig klart, er at det som kunne stanset asylstrømmen er ordendringen i et brev som Russland har spurt om lenge. Uten at regjeringen har løftet en finger. Her kunne man ha stanset asylstrømmen lenge før dersom man hadde lyttet til det russiske styresmakter kom med av ønsker, sier Navarsete.

Liv Signe Navarsete

Liv Sine Navarsete, utenrikspolitisk talskvinne, Senterpartiet.

Foto: Jan Kåre Ness, Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Russisk forslag i 2012

Tidlig i november fortalte grenseinspektør Ulf Mathisen at Russland allerede i 2012 presenterte et løsningsforslag for Norge.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg, som selv har sett forslaget, bekrefter det Mathisen forteller.

– Dette dokumentet kunne man ha endret ordteksten i. Det ville gitt russisk grensevakt en hjemmel til å snu disse på russisk side, sa Mathisen til NRK.

Har gjort som Russland foreslo

Justis- og beredskapsdepartementet avviste at Russlands forslag var løsningen. Men allerede i slutten av november adopterte Norge ordlyden i det Russland foreslo i 2012.

Og da ordlyden ble endret stoppet også flyktning- og asylstrømmen over den norsk-russiske grensen.

Men departementet og statssekretær Jøran Kallmyr står på sitt:

Jøran Kallmyr på Ankomstsenter Finnmark

– Det er nok ikke slik at en setning i en tilbakemelding til russiske myndigheter endrer på alt, sier Jøran Kallmyr, statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Det er nok ikke slik at en setning i en tilbakemelding til russiske myndigheter endrer på alt. Men det kan være en del av et større bilde. Og der er altså slik at her var det ingen «quick fix». Det sa jeg den gang, og jeg tror fremdeles at det ikke er noen «quick fix» som gjør at det ikke kommer asylsøkere nå. Og vi er heller ikke sikre på at det vil vare slik framover.

Mener regjeringen holder tilbake info

Senterpartiet og SV ønsker nå å ta saken inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen, fordi de mener regjeringen holder tilbake informasjon.

– Jeg mener at regjeringen ikke har fulgt opplysningsplikten, i og med at Stortinget debatterte innstrammingen den 16. november – samtidig som man da arbeidet med å endre ordlyden på brevet som gjør at vi nå ikke har den strømmen av asylsøkere til Norge.

– Dette er opplysninger som må fram for Stortinget. Dersom man ikke gjør det på spørsmål fra stortingsrepresentanter, må kontroll- og konstitusjonskomiteen gå inn og se på saken, sier Navarsete.

Flyktninger på Storskog

Rundt 5.500 asylsøkere har kommet over grensa fra Russland hittil i år.

Foto: Amund Trellevik/NRK