– Tøff vinter med langt flere stengte veier

Tallet på vegstengninger i vinter er flerdoblet sammenlignet med året før. Nå vurderer Statens vegvesen å gjennomgå kontraktene med vedlikeholdsmannskapene.

Brøyting

Synes du vinteren var ekstra lang og hard? Du tar ikke feil.

Foto: Allan Klo / NRK

Vinteren i Finnmark har vært både lengre og mer intens enn vanlig. På de sentrale fjellovergangene har det vært to til tre ganger så mange stengninger som i fjor, og det er brøytet 456.000 flere kilometer.

– Det spesielle denne vinteren er at det har vært unormalt store mengder snø og ekstra lange perioder med utfordrende værforhold over absolutt hele fylket, sier Kurt Mørk Eriksen, som er prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark.

Båtsfjordfjellet

Årets siste brøyting foregikk på Båtsfjordfjellet 5. juni.

Foto: Stian Strøm / NRK

Flerdoblet stengninger og klager

Det har vært unormalt mange stengte veger i Finnmark i vinter og de vanskelige værforholdene har ført til ekstra mange klager fra trafikantene.

– Framkommelighet og forutsigbarhet er viktig for næringslivet hele året, og da er det nødvendig at veiene er åpne, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune.

Han mener det bør gjøres en evaluering av driftskontraktene med entreprenørene som står for vintervedlikeholdet.

– Det hjelper ikke folk i Finnmark at entreprenørene får en økonomisk smekk, Statens vegvesen må sørge for at kravene til brøyting følges opp, sier Bakken.

Oversikt

Her er oversikt over stengninger og kolonnekjøring for et utvalg av de sentrale fjellovergangene i Finnmark.

Foto: Statens vegsesen

Vurderer strengere krav

Eriksen i Statens vegvesen har forståelse for at folk er frustrerte når de ikke kommer seg fram som planlagt, og sier Statens vegvesen skal se nærmere på driftskontraktene når de skal utlyses.

– Det kan være vi trenger å stille mer detaljerte krav til utstyr, lengde på roder og annet. Standardkontraktene ikke alltid er godt nok tilpasset de vanskelige vinterforholdene vi kan oppleve i Finnmark, ifølge Eriksen.

Totalt er det brøytet nesten tre og en halv million kilometer på riks- og fylkesveiene denne vinteren på oppdrag fra Statens vegvesen. Dette er 15 prosent høyere enn i fjor.

– Det er svært mange som står på og gjør en fantastisk jobb for å sikre at vegene i Finnmark skal være trygge og framkommelige, og i vinter har de hatt en ekstra tøff jobb, sier Eriksen.


1. juni er første sommerdag, men i nord er man frustrert på grunn av snø og stengte veier