NRK Meny
Normal

Mislykkes i å redusere jervebestanden

I dag er jervebestanden i Finnmark dobbelt så stor som Stortinget har bestemt. Tiltakene for å redusere bestanden har dermed ikke lyktes.

Jerv (Gulo gulo)

Verken jegere eller Statens Naturoppsyn klarer å få bukt med den store jervebestanden i Finnmark.

Foto: Myhr, Steinar / Samfoto

Stortingets bestandsmål for jerv i Finnmark er tre valpekull årlig. I år registrerte Statens Naturoppsyn (SNO) seks.

– Ifølge disse tallene vil det være 40 jerv i Finnmark i dag. Det er dobbelt så mange som Stortinget har bestemt, sier Magne Asheim regionalt rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn.

Liten interesse for lisensjakt

Magne Asheim

Magne Asheim rovviltansvarlig i Finnmark (SNO) sier vær og vind gjør det vanskelig å vite nøyaktig hvor mange jerv som befinner seg i fylket.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Når antall dyr overskrider bestandsmålene iverksettes det tiltak for å få ned bestanden. Rovviltnemnda har satt en kvote på 30 jerv som kan felles på lisensjakt i Finnmark denne høsten og vinteren.

Om jegerne i fylket vil benytte seg av tilbudet, er derimot ikke sikkert.

– Erfaringsmessig vil det kun bli skutt en håndfull jerv i Finnmark på lisensjakt, sier Asheim.

Lisensjakta åpner 10. september hver høst, men foreløpig er det ikke felt en eneste jerv denne sesongen.

Tidkrevende og dyrt

Jeger Espen Johnsen skulle gjerne ha deltatt på lisensjakta, men velger likevel å avstå. Han sier det er svært tidkrevende og dyrt å bedrive åtejakt på jerv.

Espen Johnsen

Jeger Espen Johnsen avstår fra lisensjakt. – For mye styr om du vil delta.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Du kan ikke bare ta med deg våpenet og dra ut for å leite etter jerven. Så enkelt er det ikke.

Johnsen nevner at papirarbeid som søknader og innmeldinger må være på plass i forkant. Å jakte med åte tar dessuten lang tid, noe som fører med seg flere utfordringer.

– Utstyr som viltkamera kan være nødvendig. Dessuten bør du ha ei jaktbu eller lignende å oppholde deg i. For å plassere denne må du ha tillatelse, og i tillegg må du skaffe deg dispensasjon for å trekke den med deg til det aktuelle jaktstedet.

Jervevalper og jervetipe tatt ut i hiuttak i Femundsmarka

Hi-uttak på våren er en vanlig prosedyre for SNO. I vår ble en tispe og to valper tatt ut i Tana kommune. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Eivind Fallet / Statens naturoppsyn

En evig runddans

Hva skjer når lisensjegerne uteblir? Da beslutter direktoratet ekstraordinære fellinger av jerv ved hjelp av helikopter utført av Statens naturoppsyn.

– I Troms og Finnmark har det blitt skutt ti til femten jerv på denne måten hver vinter de siste årene, sier Asheim.

SNO har likevel funnet flere jerveynglinger på våren enn det bestandsmålene fastslår. Om disse befinner seg i kalvingsområder for rein blir det utført hi-uttak.

– I vår ble en tispe og to valper tatt ut fra et hi i Tana kommune. Det ble gjort forsøk på ytterligere to hi, men vi mislyktes på grunn av tidlig snøsmelting.

Når lisensjegere uteblir og SNO ikke lykkes med hi-uttak og helikopterjakt, da vokser bestanden.

– Nå er bestanden av jerv minst dobbelt så stor som den skal være, avslutter Asheim.