Kraftselskap reagerer – må ha olje og gass for å øke norsk vindkraft

Må kjøpe russisk og finsk kraft så lenge kraftlinjene i Norge ikke blir bygget ut.

Raggovidda vindkraft

Vindmølleparken på Raggovidda i Berlevåg kommune er noen av de mest effektive i verden. Det lokale kraftselskapet mener at med bedre linjer, ville man fått mer ut av den grønnere energikilden.

Foto: Varanger kraft

Kraftselskapet Varanger kraft ønsker å utnytte vindkraftpotensialet i vindparkene bedre for å sikre strømberedskapen til befolkning og næringsliv. I dag er de

Stein Mathisen

Stein Mathisen, viseadministrerende direktør i Varanger Kraft.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

avhengig av Finland og Russland for å sikre leveransen i området.

Det bekymrer Stein Mathisen, viseadministrerende direktør i Varanger Kraft.

– Det har gått bra flere ganger, men vi er avhengig av det finske kraftsystemet for å kunne ha en sikker forsyning. Det er ikke helt heldig, sier han.

Kan forsyne hele fylket

Vindmølleparkene på Hamnefjell i Båtsfjord og på Raggovidda i Berlevåg kommuner, er noen av de mest effektive i verden. Mathisen sier at også nabolandet Finland har vist interesse for ren vindkraft herfra.

– Hvis vi får utnytte den produksjonstillatelsen vi har, vil vi kunne betjene hele Finnmark, sier Mathisen i Varanger Kraft.

Dersom vindkraften skal utnyttes bedre må linjenettet fra Øst-Finnmark og videre sørover bygges ut. Det koster penger. Da må kraftkrevende industri som olje og gass etableres i området. Før det skjer er strømberedskapen god nok, mener Statnett.

Berit Erdal i Statnett viser til at sist uke ble ledningsnettet fram til Balsfjord forbedret. Det vil bedre situasjonen også i Øst-Finnmark. I tillegg samarbeider Norge med de nordiske landene om strømleveranser.

– Da er det naturlig at kraftledningene mellom Norge og Finland inngår som en del av forsyningen lengst øst. Forsyningssikkerheten i Øst-Finnmark skal være god, sier hun.

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal

Berit Erdal, kommunikasjonssjef i region nord i Statnett. Hun forteller at vindkraft bør utnyttes lokalt, og ikke er så godt egnet for eksport.

– Ikke egnet for eksport

Erdal i Statnett forteller at kraft fra vind helst skal brukes regionalt eller lokalt der vindkraften ligger.

Stein Mathisen i Varanger Kraft reagerer på at det er olje og gass virksomhet som skal utløse økt vindkraftutbygging.

– Når man har kanskje verdens beste vindkraftområde må man få lov til å utnytte det. I tillegg er det veldig få konflikter rundt dette. Dette må jo være en ideell plass for fornybar energiproduksjon i nasjonal sammenheng, sier han.

– Uutnyttet ressurs

Fremskrittspartiets nyvalgte stortingsrepresentant fra Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, lover å holde kraftlinjesaken varm i Stortinget.

– Statnett ser det kanskje ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt på samme måte som vi politikere gjør. Vi er nødt til å gi rammebetingelser også overfor Statnett for å kunne utvikle næringene i Finnmark. Jeg ser det som særs viktig at vi får på plass ei kraftforsyning til østfylket.

Også Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet kommer til å jobbe for dette som nyvalgt stortingsrepresentant for Finnmark. Han har troen på at det vil komme aktører som kan bruke kapasiteten fra vindkraften.

– Vi har vindkraftparker som ikke tar ut sitt fulle potensial i Øst-Finnmark fordi det ikke er kapasitet i overføringsnettet. Det er en ressurs vi ikke får benyttet fult ut, sier han.

Runar Sjåstad

Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet vil jobbe for at vindkraften blir bedre utnyttet i Finnmark. – Vi er ikke bekvem med at vi dekker energibehovet i Øst-Finnmark gjennom import fra Finland og Russland, sier han.

Foto: Ksenia Novikova / NRK