Konsulatet i Murmansk må ut av sitt bygg uten at det er oppgitt grunn

Konsulatet i Murmansk må ut av sine lokaler uten at det er oppgitt noen grunn fra russiske myndigheter.

Det norske konsulatet i Murmansk

NYOPPUSSET: Statsbygg har for to år siden pusset opp bygget for 6 millioner kroner.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Leieavtalen er undertegnet fylkesmyndighetene og det russiske utenriksdepartementet. Det russiske utenriksdepartementet henviser til Murmansk fylke. Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra Murmansk fylke.

En av de større utenriksstasjonene

Den norske generalkonsulatet i Murmansk er en av de større norske utenriksstasjonene med 24 ansatte. Konsulatet har en egen politisk avdeling, næringsavdeling, visumavdeling og en egen kulturavdeling. Den norske generalkonsulen Ole Andreas Lindeman bekrefter at de ikke får fornyet leieavtalen for bygget.

– Når vi inngår en leieavtale så er det fra periode til periode. Når vi da fra russisk side får opplyst at vi ikke kan påregne å videreføre kontrakten, så forholder vi oss til det uten å spørre hvorfor.

generalkonsul Ole Andreas Lindeman

BEKREFTER: Generalkonsul Ole Andreas Lindeman bekrefter at leieavtalen ikke blir fornyet.

Foto: Bård Wormdal

– Så du synes ikke det er noe merkelig i det?

– På ingen måte. Dette har vært en ryddig og god prosess med russisk side hele veien. Vi har tidlig fått svar på våre spørsmål vi har hatt behov for å avklare. Nettopp av hensyn til å avgjøre investeringsnivå, sier Lindeman.

Ifølge Lindeman ble konsulatet kjent med at leieavtalen ikke ville bli fornyet allerede i 2013. Året etter gjennomførte Statsbygg en omfattende oppussing av bygget.

Oppussing til seks millioner

Utvendig pussa Statsbygg opp fasaden og gjorde et større hagearbeid. Innvendig ble det lagt nye gulv, nye himlinger, alle vegger ble malt, og det ble kjøpt inn nye møbler.

Det norske generalkonsulatet i Murmansk

REPRESENTASJON:Dette er representasjonslokalene ved det norske generalkonsulatet i Murmansk.

Foto: Bård Wormdal

Totalt kosta oppussingen norske skattebetalere vel seks millioner kroner. Konsulatet skulle gjerne beholdt bygget.

– Jeg er glad i dette bygget. Mine ansatte er glad i dette bygget. Det er dimensjonert veldig godt for våre behov, sier Lindeman.

Inne på forbudt område

Forholdet mellom det norske generalkonsulatet i Murmansk har tidligere ikke bare vært ukomplisert. Høsten 2014 var fire ansatte inne på forbudt militært område. Det førte til en russisk protest. Den norske ambassadøren i Moskva ble kalt inn på teppet til det russiske utenriksdepartementet.

Konsulatet i Murmansk vil nå vurdere å leie et annet sted i byen eller bygge eget bygg. Leieavtalen for bygget til det norske generalkonsulatet i Murmansk går ut i 2019.