NRK Meny

Kongeørnen tar mest i Vest-Finnmark

Kongeørnen er rovdyret som gjør størst innhugg i reinbestanden i Vest-Finnamark. Rovfuglen skal være ansvarlig for 40% av tapene til rovdyr. Kongeørnen ble totalfredet i 1968. Siden har kun skadefelling vært tillatt. Ifølge Miljødirektoratets Rovbase er den totale bestanden av kongeørn i Norge i dag på opp mot 2800 individer om våren.