NRK Meny
Normal

Kommuner sier fortsatt nei til flyktninger

Med den store flyktningstrømmen til Finnmark har stadig flere kommuner sagt ja til å ta imot flyktninger. Men tre kommuner sier fortsatt nei.

Flyktninger i kø på Storskog grensestasjon

Flere finnmarkskommuner ønsker nå å ta imot flykninger, men tre kommuner sier fremdeles nei. Antall flykninger som kommer over Storskog fra Russland er stadig økende.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Det er en veldig positivitet til å ta imot flykninger, men det er nå sånn i Loppa kommune at vi har ikke plass, sier avtroppende ordfører Jan Eirik Jensen.

I slutten av august var Loppa én av 9 finnmarkskommuner som sa nei til å ta inn flyktninger. Etter dette har strømmen av flyktninger nådd rekordnivå, og det anslås at nærmere 4000 mennesker på flukt vil ankomme Finnmark i løpet av høsten og vinteren.

– Min oppfordringer og vår felles oppfordring til alle kommuner i Finnmark er å strekke seg så langt som mulig for å komme Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) i møte å bosette flykninger, sier Dulo Dizdarevic, regiondirektør for IMDI nord.

Fremdeles sier kommuner nei

Selv om Dizdarevic har en klar oppfordringer til alle kommuner, er det fremdeles tre kommuner som holder igjen. Det er nevnte Loppa, Kautokeino og Måsøy. I Måsøy sies det at man ikke har plass til flyktninger, og samtidig understreker kommunens politiske ledelse at man har mer enn nok med å holde hjulene i gang for egne innbyggere.

Berlevåg var også en av kommunene som i august sa nei. Men nå er kommunen og ordfører Rolf Laupstad i ferd med å endre syn.

– Etter at det forrige vedtaket om ikke å ta imot flykninger, har flykningekrisen økt. Vi har på nytt fått forespørsel om å ta imot flykninger i 2016. I den forbindelsen har vi satt vår Rådmann i gang for å kartlegge mulighetene til å ta i mot flykninger. Det er i forhold til hjelpeapparat, boliger og andre ting som må være på plass om vi skal kunne ta imot flykninger og gi et tilbud, sier Laupstad.

Han understreker at kartleggingen vil være avgjørende for om Berlevåg kan stille opp.

– Det er jo positiv at vi kan være med å bidra i den situasjonen som er nå. Vi skal være åpen for å hjelpe folk, men det er derfor vi ønsker å få kartlagt hvilke mulighet vi har til å hjelpe folk.

– Situasjonen er prekær

– Jeg vil særlig påpeke behovet for bosetting av de yngste, enslige mindreårige fordi vi har ankomster på enslige mindreårige som vi ikke har sett noen gang tidligere i historien. Hvis det er noen kommuner som fremdeles er i tenkeboksen, eller som har sagt nei til vokse så oppfordrer vi dem til absolutt å tenke bosetting av enslige mindreårige barn, sier Dizdarevic, regiondirektør for IMDI nord.