NRK Meny

Kommunene får 7,3 milliarder mer

På statsbudsjettet som legges fram klokka 10 vet vi allerede en del om hva som kommer. Etter det NRK vet, får kommunene en økning i de reelle samlede inntektene på 7,3 milliarder kroner. I tillegg kommer 500 millioner ekstra som er øremerket vedlikehold av kommunale bygninger for å bekjempe arbeidsledighet.