Kolonnekjøring flere steder

På Nordkinnhalvøya går det kolonner på strekningene Bekkarfjord-Hopseidet og Hopseidet-Skjånes. På Porsangerhalvøya, på Fv 889 fra Snefjord til Havøysund. E69 har kolonnekjøring til faste tider mellom Skarsvåg og Nordkapp. Mens E69 sør for Honningsvåg er åpnet på strekningen Hønsa-Nordkapptunnelen etter kolonnekjøring.