Klinikk får kritikk etter barn begikk selvmord

En 13 år gammel jente fikk ekstra antidepressiv medisin som ikke er anbefalt for barn – uten ordentlig oppfølgning. Fylkesmannen mener klinikken brøt forsvarlighetskravet i loven.

Alta gågate

Den 13 år gamle jenta gikk fra juni 2016 til januar 2017 ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Alta. Her fikk hun desember 2016 to medikamenter som hun skulle bruke: 30 mg Fluoxitin og 10 mg Tolvon. Manglende oppfølgning i ukene etter får nå kritikk av Fylkesmannen i Finnmark. Først åtte uker senere ble hun satt opp på en time.

Foto: Stian Strøm / NRK

Det er Altaposten som omtaler den tragiske historien, om jenta som tok sitt eget liv i slutten av januar i fjor.

Sommeren 2016 begynte jenta å gå til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Alta. Hun fikk tett oppfølgning og utredning, og ble diagnostisert med moderat depresjon og fikk utdelt antidepressiv medisin.

I slutten av desember 2016 gikk 13-åringen over til to forskjellige antidepressive medisiner samtidig. Den nye medisinen Tolvon ble gitt mot søvnvansker og gir økt risiko for selvmordsforsøk og selvmordstanker blant barn under 18 år. Legen – som sluttet i jobben 30. desember – anbefalte tett oppfølgning innen én til to uker, men langtidssykemelding fra psykolog gjorde at oppfølgningen 11. januar ble avlyst.

Moren til jenta purret gjentatte ganger på klinikken og ba om ny behandler, men fikk ikke positivt svar. Først 25. januar mottok familien et brev om at de hadde fått time 23. februar – åtte uker etter jenta begynte på den nye medisinen.

Men det var for sent.

– Om hun hadde fått den oppfølgingen hun skulle ha, så hadde kanskje dette vært unngått, sier moren og faren til Altaposten.

Systemsvikt

Fylkesmannen i Finnmark kommer nå med sterk kritikk i et tilsynsbrev. Da jenta gikk over til to medikamenter – samtidig som to av hennes faste behandlere forsvant – burde hun ha fått mye tettere oppfølgning, i tillegg til nye vurderinger av selvmordsrisikoen, konkluderer de.

Bjørn Øygard

Assisterende fylkeslege Bjørn Øygard ved Fylkesmannen i Finnmark.

Foto: privat

Det konkluderes med at klinikken har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

– Det var flere uheldige omstendigheter som spilte sammen, som førte til et veldig uheldig sluttresultat, sier assisterende fylkeslege Bjørn Øygard til NRK.

De utelukker ikke at enkeltansatte kan ha gjort flere dårlige vurderinger, men det er til slutt hele systemet som får kritikk. Svikt i kommunikasjon, koordinering og rutiner ved klinikken.

Bunnløs sorg

Familien til jenta har vært i bunnløs sorg siden selvmordet. De mener klinikken har sviktet dem og datteren.

– Vi stolte på BUP og vi var så lettet da datteren vår kom inn dit. Nå skulle hun få noen å prate med om det hun slet med. Men slik gikk det ikke. I stedet mistet vi henne, sier moren til Altaposten.

NRK har vært i kontakt med moren til jenta. Hun er fornøyd at Fylkesmannen har konkludert med systemsvikt, men er svært kritisk til klinikken.

– BUP har ikke svart oss på noe som helst. De har heller ikke beklaget ut ifra det som kommer frem i Altaposten. Vi mener vi er blitt dårlig behandlet etter å ha mistet datteren vår, sier hun til NRK.