Mener ny fraværsregel vil gå ut over trafikksikkerheten

Bernt Oldernes i Vadsø mener den nye fraværsgrensa på ti prosent vil ramme trafikkopplæringa og deretter trafikksikkerheta. Kjørelæreren langer ut mot Torbjørn Røe Isaksen i et åpent brev.

Bernt Oldernes

Kjørelærer Bernt Oldernes mener det er kunnskapsløshet å sidestille trafikkopplæring med skulk. Det vil ramme trafikksikkerheten og gjøre jobben vanskelig for kjørelærerne.

Foto: Liss Jacobsen / NRK

– Jeg har ingen problemer med å forstå at man vil redusere fraværet. Men å sidestille trafikkopplæring med skulk er kunnskapsløshet, mener Oldernes.

Han har i mange år drevet Oldernes Trafikkskole i Vadsø og er bekymret for trafikkopplæringen med regjeringens nye fraværsregel, der elever ved den videregående skolen kun kan ha 10 % udokumentert fravær i et fag for å få karakter.

– De fleste elevene vi har går på videregående skole. Den nye fraværsgrensa gjør at vi ikke får gjennomført kjøretimene på dagtid, og dermed ikke klarer å oppfylle kravene i lærerplanen med tanke på trafikkmengden. Alle vet at når du bor i distriktene så er det minimalt med trafikk på ettermiddagstid, så vi får ingen mulighet til å øve på de momentene vi skal.

Oldernes har også snakket med Vegvesenet sin tilsynsgruppe som er sterkt bekymret for dette, og er det organet som skal følge opp kjøreskolene.

– Spørsmålet er da om vi får godkjent obligatorisk opplæring som foregår på ettermiddagstid på grunn av at vi ikke dekker målene i planen.

– Når sentrale myndigheter mener at trafikkopplæringa kan foregå på ettermiddagen så ser vi at de ikke har noe respekt for det yrket vi jobber i. Det er mange momenter som gjør at de nye fraværsreglene ikke går overens med kjøreskolenes jobb.

Fornøyd med fraværsregelen

Det er en oppheta diskusjon rundt regjeringens nye fraværsregel, der elever ved den videregående skolen kun kan ha 10 % udokumentert fravær i et fag for å få karakter.

Kunnskapsminister Tprbjørn Røe Isaksen
Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøyd, og sammenligner prosentgrensen med egenmeldingene voksne har i arbeidslivet.

Han har lest brevet fra Oldernes og synes det er bra med tilbakemeldinger på politikken fra sine partifeller.

– Vi er nok ikke enig i sak, men vi vil ha innspill fra medlemmene våre. Vi skal også ha flere møter med kjøreskolene. Mange har sterke meninger om hvordan dette kommer til å bli, men regelverket er nytt og må få kjøre seg inn først.

Ministeren mener de nye fraværsreglene gjør det mulig å være borte fra en del timer uten å miste karakter. Han mener det også handler om prioritering.

– Jeg tror ikke dette vil ramme trafikksikkerheta eller føre til at færre elever vil ta lappen. Det har aldri heller vært slik at man får gyldig fravær på skolen for å ta sertifikatet. Jeg tror dette kommer til å gå ganske greit.

Ministeren mener at det etter mange års jobbing for å få ned fraværet endelig kommer dokumentasjon på at fraværet går ned.