NRK Meny
Normal

Kjønnsfordelingen i Finnmark: – Trasige greier

– Hold på dama di i Hasvik. Det samme i Lebesby og Gamvik, sier Even Høydahl i Statistisk sentralbyrå (SSB)

Hasvik

I Hasvik kommune i Finnmark er det stor konkurranse om damene. Her bor det nemlig nesten dobbelt så mange menn som kvinner ifølge Statistisk sentralbyrå.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I dag kom det ferske tall fra SSB som viser at det står dårlig til med kjønnsfordelingen i Norge.

De ferske beregningene viser at Hasvik kommune i Finnmark har nesten dobbelt så mange menn som kvinner.

Andel kvinner i Norge per 100 mann
Foto: SSB

Av landets 426 kommuner har kun 31 like mange eller flere kvinner enn menn.

Dette i aldersgruppen 20 til 39 år.

Ser vi på tallene i fylkessammenheng er det kun Oslo som har flere kvinner enn menn i aldersgruppen.

Ifølge SSB sin beregninger er det vårt nordligste fylke som kommer dårligst ut.

– Trasige greier, sier Høydahl.

Stor konkurranse om kvinnene

I Hasvik og Lebesby er det nesten dobbelt så mange menn som kvinner. Ordfører i Lebesby Stine Akselsen er overrasket.

Stine Akselsen

– Vi må kanskje gjøre oss mer attraktive som samfunn, sier Stine Akselsen ordfører i Lebesby. Hun ser tendensen av at kvinner i stor grad avgjør hvor familier velger å bosette seg.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Vi må satse mer på arbeidsplasser som også er attraktive for kvinner. Det er ingen tvil om at vi med få kvinner mister både kunnskap og kompetanse.

I tillegg påpeker Akselsen at den ujevne kjønnsbalansen er uheldig med tanke på barneproduksjon, og det sosiale livet for øvrig.

I Gamvik er det 6 kvinner for hver 10. mann, og ordfører i kommunen Trond Einar Olaussen synes tallene er dårlig nytt.

– Vi har en stor jobb å gjøre med å få opp kvinneandelen. Men regjeringen må også på banen, og sørge for at de små kystsamfunnene får en god kjønnsbalanse blant innbyggerne.

Olaussen tror tallene henger sammen med at kommunen er et fiskerisamfunn og at fiskerinæringa følger tradisjonelle kjønnsmønster.

Flere damer i byene

Generelt er det et større antall damer enn menn i de store byene, forklarer Even Høydahl i SSB. Menn blir oftere værende i distriktene.

– Vi ser at store fylker som Oslo og Akershus har overskudd av kvinner.

Even Høydahl

Even Høydahl er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå. SSB la i dag frem ferske tall på folkevekst og folkemengde i Norge, og disse viser at kjønnsbalansen er ujevn.

Foto: Privat

Han peker på det at flere kvinner enn menn reiser bort for å ta utdanning som en mulig forklaring.

Men som vanlig er ikke bildet helt svart-hvitt.

I Oslo, Bærum og Askim kommune er det flere kvinner enn menn, men det er også flere kvinner enn menn i små kommuner som blant annet Utsira i Rogaland.

– Ser vi på landet som helhet, er det enkelte kommuner i distriktene med få innbyggere som likevel ikke har underskudd av kvinner, sier Høydahl.