Kirkenes-bedrifter slår seg sammen for å kapre olje-oppdrag

12 bedrifter i Kirkenes danner felles front mot Barentshavet: Sammen skal denne gjengen kapre oppdrag fra oljebransjen som snart skal prøvebore i Barentshavet.

12 aktører slår seg sammen i Kirkenes

En lang rekke bedrifter som eier havneområder i sentrumnære områder i Kirkenes slår seg sammen: Fra venstre: Eirik Wikan i Kimek, Lars Petter Øie i Arctic Dive Sea Service, Arve Henriksen i Henriksen Shipping Service og Murmansk Ekspressen, Christian Valdes i Carter Coast Center Base AS og Kirkenesbase AS, Greger Mannsverk i Kimek, Bjørnar Gjetmundsen i Kirkenes olje og varmeservice, Oddbjørn Danielsen i Kirkenes Skipsekspedisjon og Jan Tore Jørgensen i Henriksen Shipping Service og Murmansk Ekspressen.

Foto: Pressefoto

Fredag ble det kjent at 12 Kirkenes-bedrifter slår seg sammen og samler krefter foran oljeselskapenes inntog i Barentshavet sørøst.

Eier nesten hele sjøfronten i Kirkenes

Bedriftene som har slått seg sammen eier til sammen 50.000 kvadratmeter kaiareal i Kirkenes havn – eiendommer som danner et sammenhengende belte fra industrigiganten Kimek i vest og Norlines' lokaler på hurtigrutekaien i øst.

– De lokale bedriftene som nå er gått sammen er bedrifter som driver med maritim virksomhet og som har eiendom og kaier mot havet. Vi har en sammenhengende kyststripe, kun avbrutt av de kommunale kaiene, sier Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek.

Bedriftene som nå er gått sammen er:

 • Henriksen Shipping Service AS
 • Arctic Dive Sea Service AS
 • Kirkenes Skipsekspedisjon AS
 • Norlines AS
 • Kirkenes Trelast Eiendom AS
 • Murmansk Ekspressen AS
 • Coast Center Base AS
 • Kirkenesbase AS
 • Kimek AS
 • Kimek Offshore AS
 • AS Oscar Sundquist
 • G Bye Jern og Stållager AS
Russiske båter i Kirkenes

12 bedrifter i Kirkenes har gått sammen for å stå bedre rustet til å kapre oljeoppdrag i Barentshavet.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Til sammen er vi 200 ansatte som jobber innenfor maritim virksomhet i disse bedriftene. Vi skal slutte å skule på hverandre og heller samarbeide. Vi har den kompetansen som skal til. Det vi mangler fyller vi på og der vi er flere aktører som holder på med det samme skal vi justere slik at v framstår bedre for kundene vi har i dag – og de vi skal få i framtiden, sier Mannsverk.

Greger Mannsverk direktør i Kimek

Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Dere er klare for et oljeeventyr i Øst-Finnmark?

– Vi skal være med og kjempe for at Kirkenes blir den foretrukne basen til den 23. konsesjonsrunden. Så ser vi selvsagt at det er de tre blokkene lengst mot øst (mot delelinjen i Barentshavet, red. anm.) vi er geografisk nærmere enn Hammerfest. Men det kommer en haug med andre blokker i øst – ikke minst på russisk side, sier Mannsverk.

Med moderate investeringer og uten årelange politiske avklaringer vil denne maritime industriklyngen kunne serve de behov som måtte komme, fra og med i dag, sier administrerende direktør i Henriksen Shipping, Arve Henriksen, i en pressemelding.

– En slik komplett maritim baseløsning vil ikke stå tilbake for noen av alternativene i regionen, og sikrer de oppdrag og arbeidsplasser som Kirkenes trenger. Vi ser dessuten for oss at flere selskaper vil ønske å slutte seg til klyngen etter hvert, sier Henriksen.

Arve Henriksen, Henriksen Shipping Service

Administrerende direktør i Henriksen Shipping, Arve Henriksen

Foto: Amund Trellevik/NRK