Kirkeasyl for syriske familier

To syriske familier har søkt kirkeasyl i Hammerfest etter gudstjenesten på søndag. Det var avisen Hammerfestingen som først omtalte saken. Det var etter et intervju med UDI ble de ble bekymret for å bli sendt til Russland, slik at de så på kirkeasyl som den eneste løsning. Prest Jon-Arne Tandberg. sier de skal gjøre så godt de kan for å tilrettelegge forholdene for dem.