Keskitalo vil ha 190 millioner kroner til Beaivváš

Fredag ble det klart at Nationaltheatret får 1,9 milliarder kroner til renovering. NSRs Aili Keskitalo sier en tidel av denne summen hadde vært fin å få, til et nytt samisk nasjonalteater.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo mener pengedrysset til Nationaltheatret må virke som en døråpner for nye lokaler til det samiske nasjonalteatret.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kunne fredag, komme med gladmeldingen mange har ønsket seg i årevis; Nationaltheatret får 1,9 milliarder kroner til en høyst nødvendig renovering.

– Jeg gleder meg på Nationaltheatrets vegne, og så er det selvsagt sånn at jeg nå tenker at det er på høy tid med et løft også for det samiske nasjonalteatret Beaivváš, sier Keskitalo, som er sametingspresidentkandidat for Norske Samers Riksforbund.

Trøbbel med inneklimaet

Beaivváš Sámi Nášunálteáhter ble formelt etablert som et aksjeselskap og en kulturinstitusjon i 1987, med tilhold i Kautokeino.

– Teateret har hatt tilhold i de samme lokalene siden oppstarten, og dette er lokaler som i utgangspunktet ikke er egnet for teater. Resultatet har blitt store utfordringer med inneklimaet, dels på grunn av selve bygningens konstruksjon og dels på grunn av det som nok er sviktende vedlikehold gjennom årene, sier Keskitalo.

Stengt av tilsynet

De siste årene har, ifølge Keskitalo, Arbeidstilsynet ved flere anledninger gått inn og satt foten ned for aktivitet innenfor nasjonalteatrets dører.

– Her snakker vi altså om kritiske arbeidsforhold i en bygning som ikke egner seg for formålet til Beaivváš. Det er derfor på høy tid at noe gjøres, og da må det rett og slett penger til. Om vi kan få ti prosent av det Oslo-teateret nå har fått, så er vi langt på vei, sier Aili Keskitalo, som selv har vært en flittig besøkende til teatrets oppsetninger de siste årene.

Lenge siden sist

Det samiske nasjonalteatret ligger under Sametingets budsjettforvaltning.

– Det betyr ikke at Sametinget kan finne pengene som trengs for å få bygget et tidsriktig teater. Her må altså departementet på banen, og med tanke på at det begynner å bli noen år siden 2006, da byggingen av det østsamiske museet i Neiden ble påbegynt, så er det på høy tid med igangsetting av et nytt, samisk kulturbygg, sier Keskitalo.

Søkte i 2014

I statsbudsjettet for 2017 ble det ikke funnet rom for ei eneste krone til bygging av nye teaterlokaler. Siden januar 2014 har det ligget inne fra styret en søknad om penger til nytt teaterbygg, estimert til rundt 140 millioner kroner.

Rolf Degerlund

Teatersjef Rolf Degerlund ble svært skuffet da det ikke kom ei krone over statsbudsjettet for inneværende år.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Teaterets sjef Rolf Degerlund var i oktober i fjor, da forslaget til statsbudsjett for 2017 ble lagt fram, ikke sparsom med karakteristikken..

– Samiske skuespillere fortjener bedre lokaler og hele bygget lukter. Vi blir syke av å være her inne, sa Degerlund til NRK Sàpmi.

Mener nytt bygg ikke er løsningen

Kulturdepartementet mener et nytt teaterbygg ikke vil svare på det akutte behovet ved Beaivváš.

Departementet svarer NRK i en e-post at den akutte situasjonen som teateret befinner seg i er et problem knyttet til driftssituasjonen der ansvaret ligger hos Sametinget.

Med tanke på et nytt teaterbygg har Sametinget bedt Statsbygg om å utarbeide en mulighetsstudie av alternative løsninger.

Når dette dokumentet foreligger, legger Kulturdepartementet til grunn at det behandles av Sametinget.

– Den siste utviklingen er at regjeringa har bedt om at spørsmålet om å samlokalisere teaterbygg Beaivvás med Samisk videregående skole vurderes, skriver Kulturdepartementet i eposten.