Normal

Kautokeino-ordfører frykter snøskuterinvasjon

Kautokeino-ordfører Johan Vasara frykter frislipp av snøskutere over grensene mellom Norge og Sverige.

Snøskuter

DISKRIMINERING: Ordfører Vasara vil stenge turister ute av Kautokeinos skuterløyper. Men det er ikke lov ifølge fylkesmannen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Bekymringen er den at hvis man ikke har en ordentlig forvaltning av denne nye trafikken, så kan det medføre uheldige konflikter. Spesielt mellom reindriftsnæringen og økt turistvirksomhet på fjellet.

Johan Vasara

Johan Vasara, ordfører i Kautokeino

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Det sier ordfører i Kautokeino, Johan Vasara, som først ga uttrykk for sin bekymring til avisa Sagát.

Etter at norske myndigheter har godkjent at førerbevis for å kjøre snøskuter i Sverige nå også er tillatt i Norge, mener Vasara at dette kan skape utfordringer for kommunens skuterløyper. Det er potensielt 300.000 svensker som nå kan rulle inn på de norske løypene.

Rein

REIN VS. SKUTER: Ordfører Vasara frykter det skal oppstå konflikter mellom reindriftsnæringa og snøskuterturister.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Kan ikke diskriminere

– Det vi har erfart hittil ved sånne konflikter er jo at fylkesmannen da stenger store områder for all motorisert ferdsel, sier Vasara.

– Og begrunnelsen fra reindriftsnæringa har vært at det har vært mange utenbys rypejegere og mye uvettig kjøring i utmarka, som ikke skyldes lokalbefolkninga.

Bente Christiansen

Bente Christiansen, miljøvernsjef hos fylkesmannen i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men fylkesmannen i Finnmark ser ikke saken på samme måte. De har ikke lovlige hjemler for å stenge for enkeltgrupper og dette er det EØS-regelverket som bestemmer. Og man kan ikke diskriminere borgere fra andre land, sier miljøvernsjef hos fylkesmannen Bente Christiansen.

– Det er ikke mulig å stenge enkelte grupper ute ifra løypene. Hvis man åpner en løype så er det adgang for alle å kjøre.

Snøskuter

KOMMUNENS ANSVAR: Christiansen mener løsningen på Vasaras bekymring er at kommunen passer på å legge skuterløyper til områder som tåler det.

Foto: Fredrik Norum / NRK

– Henger ikke på greip

Ordføreren i Kautokeino mener holdningen til fylkesmannen er paradoksal i denne saken.

– Jeg mener at det er noe som ikke henger på greip her, sier Vasara.

– På den ene siden er fylkesmannen veldig kravstor overfor kommunene om at vi må ha en anstendig utmarksforvaltning med minst mulig belastning på naturen når det gjelder motorisert ferdsel. Og det er rett og rimelig. På den andre siden, når vi forsøker å etterkomme fylkesmannens anmodning ved å begrense snøskuterkjøring i utmarka, så får vi høre at det ikke er lov – da diskriminerer dere.

Bente Christiansen mener løsningen får være at kommunen selv legger opp løypene der en tåler et slikt trykk.

– Man får jo gå ut ifra at løypene blir lagt i områder der de er til minst mulig skade på naturen, og det er jo det som kommunene også må sørge for når de vedtar nye skuterløyper.