Kan være en finsk-russisk ulv

Det er stor sannsynlighet for at ulven som ble felt på torsdag kommer fra sør i Finland. For en måned siden ble en annen ulv skutt i samme område. Den kom fra den finsk-russiske ulvestammen. Det var Statens naturoppsyn som avlivet ulven på torsdag i Aitevarri med helikopter. Det ble gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Den andre ulven som har blitt skutt i år
Foto: Statens Naturoppsyn