Kan snart flytte inn i nye Kirkenes sykehus

Finnmarkssykehuset HF har i dag overtatt deler av nye Kirkenes sykehus. – Dette er en milepæl, sier drifts- og eiendomssjef for Finnmarkssykehuset.

Nye Kirkenes sykehus

Finnmarkssykehuset har som mål at pasienter kan flytte inn i nytt sykehuset i løpet av oktober i år.

Foto: Grafikk: Momentum Arkitekter AS

– Vi er veldig glad for å få overta deler av nye Kirkenes Sykehus. Vi har hatt noen utfordringer med dokumentasjonen i forhold til entreprenøren, og det har gått litt seinere enn alle partene skulle ønske. Men det begynner nå å komme i orden, sier Øyvin Grongstad, drift- og eiendomssjef ved Finnmarkssykehuset.

Øyvind Grongstad

Øyvin Grongstad, drift- og eiendomssjef ved Finnmarkssykehuset HF. er glad for at de nå snart er i mål med byggingen av Nye Kirkenes Sykehus.

Foto: Kaspar Fuglesang

Det er den tyske totalentreprenøren Cadolto Fertiggebäude som står for byggearbeidet. Sykehuset skulle etter opprinnelig plan stå klar til overtakelse i januar 2017, men arbeidet har vært kraftig forsinket.

Finnmarkssykehuset har nå overtatt det bygningsmessige og varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk, men ikke det elektrotekniske. Overtagelsen omfatter plan 2 og 3, der alle de kliniske funksjonene er plassert, med senger, poliklinikker, akuttmottak, operasjonsstuer, og laboratorier.

Øyvind Grongstad sier det nå er mindre saker som gjenstår, og det er årsaken til at Finnmarkssykehuset har overtatt deler av det nye bygget.

Håper pasienter kan flytte inn før jul

Fra kommende mandag vil ansatte begynne å flytte over i den nye bygningen. De neste månedene blir det utplassering av møbler, utstyr og opplæring av ansatte.

Finnmarkssykehuset har ikke satt dato for når pasienter kan flytte inn, men drift- og eiendomssjefen sier målet er at det kan skje i løpet av fjerde kvartal i 2017.

Hvilke ekstra kostnader vil det få for Finnmarkssykehuset fordi det har tatt så lang tid?

– Ekstra kostnader blir det når alt er blitt forsinket, men det totale kostnadsbildet er noe vi diskuterer med entreprenøren direkte, sier Grongstad.

– Nå er en milepæl nådd. Vi kan som eier av bygget, gjøre oss klar til å ta i bruk Kirkenes Nye Sykehus, sier Øyvind Grongstad, drift- og eiendomssjef ved Finnmarkssykehuset HF.