Ny nemnd skal passe på at busselskapet gir deg taxipenger

Visste du at du har rett på taxi i noen tilfeller der bussen er forsinket? Nå skal ei ny nemnd passe på at busselskapet gir deg taxipengene – dersom for eksempel du og busselskapet ikke blir enige.

Buss og maxi-taxi

Siden april har det vært mulig å klage til ei egen kollektivklagenemnd om bussen om bussen er forsinka og du får ekstrautgifter. Denne er blitt lagt under den allerede eksisterende Transportklagenemnda.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har erfaring både med at selskapene er imøtekommende og at de ikke er det, sier Helene Falch, som er regiondirektør for Forbrukerrådet i Tromsø og Finnmark. Hun synes derfor det er flott at vi nå har like vilkår over hele landet.

Helene Falch, regiondirektør ved Forbrukerrådet i Tromsø

Helene Falch som er regiondirektør for Forbrukerrådet i Tromsø og Finnmark synes det er flott at vi nå har like vilkår over hele landet.

Foto: Forbrukerrådet

– Vi har fått en klageordning som vil gå opp noen grenseganger der det er tvilstilfeller eller uenighet, mener Falch.

Siden april har det vært mulig å klage til ei egen kollektivklagenemnd. Denne er blitt lagt under den allerede eksisterende Transportklagenemnda.

– Det må kanskje være ei nemnd som kan ta disse sakene for passasjerene, tror Hermann Jensen som er busspassasjer i Alta.

– Men hva kan du egentlig klage på klage på som busspassasjer? Visste du at du for eksempel kan kreve inntil 550 kroner fra busselskapet for å dekke annen transport, som taxi, dersom bybussen er mer enn 20 minutter forsinket?

– Det synes jeg var litt mye, men greit! Det visste jeg ikke, sier Jensen.

Når bussen er forsinka

Men hva er det egentlig du må gjøre, dersom bussen er forsinket – et spørsmål vi lar Helene Falch svare på:

Per Hansen

Per Hansen som er daglig leder hos Boreal Transport Nord mener klager er med på å gjøre selskapet bedre.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Hvis du får ekstrautgifter så må du ta vare på kvitteringer og ringe til busselskapet med det samme. Ta også kontakt med de skriftlig og forklar hva som er skjedd, og kom med om erstatning for dine ekstrautgifter. Når du ikke fram så ta kontakt med kollektivklagenemnda.

Boreal Transport, frakter mer enn 32 millioner mennesker årlig, og er ikke redd for at den ferske klageinstansen vil føre til at flere klager på dem:

– Nei, det er vi ikke, sier Per Hansen som er daglig leder hos Boreal Transport Nord. Hvis vi ikke leverer i henhold til vår kontrakt så ønsker vi at folk skal klage på oss. Hansen mener at berettigede klager er med på å gjøre selskapet bedre.

Helene Falch mener at det nå blir vanskeligere for busselskapene å motsette seg klager fra misfornøyde passasjerer:

Hermann Jensen

Hermann Jensen i Alta var ikke klar over at man kan kreve busselskapet for å dekke annen transport om bussen er mer enn 20 minutter forsinket.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Jeg tror at vi får en felles oppfatning av hva en må gjøre når problemer oppstår. Da blir man likere og det blir enklere for busselskapene og forbruker å forholde seg til det.

Busspassasjer Hermann Jensen, tror ikke at så mange kommer til å klage. Han har selv bare positive erfaringer med busselskapet, og synes de er veldig pålitelige og høflige.