Kan koste fire milliarder

Planlagt oljeterminal kan bli dobbelt så dyr som anslått.

Norterminal

Slik er Norterminals planer for ny oljeterminal ved Kirkenes.

Den planlagte oljeterminalen i Sør-Varanger kan bli dobbelt så dyr som det man tidligere har trodd.

Selskapet Norterminal AS anslår nå at de vil investere mellom 2 og 4 milliarder kroner i en oljebase utenfor Kirkenes.

I dag undertegnet de en avtale med Finnmarkseiendommen om å bruke et 1000 mål stort område på Gamneset i Korsfjorden til olje- og gassterminal.

– Hvor stor terminalen blir til slutt, vil variere etter kundenes behov. I første omgang ser vi for oss en råoljeterminal på 700 000 kubikkmeter som skal håndtere om lag 20 millioner tonn råolje i året, sier eier av Norterminal, Jacob B Stolt-Nielsen.

Sikter seg inn på russerne

Jacob B Stolt-Nielsen

Investor Jacob B. Stolt-Nielsen ønsker å bygge oljebase ved Kirkenes.

Foto: Morten Ruud / NRK

I første omgang er basen tenkt for omlasting av russisk olje, men også norsk olje, og også på sikt gass, skal kunne behandles, sier Stolt-Nielsen.

– Mengden olje som transporteres fra Russland gjennom norske farvann har vokst kolossalt de siste ti årene. Vi har sett på logistikken de bruker, og mener den er lite hensiktsmessig, og lite miljøvennlig. Derfor har vi testet et konsept med en fullskala tankterminal i nord.

Norterminal har fløyet langs hele finnmarkskysten, og til slutt valget falt på dette stedet, sier Stolt-Nielsen.

– For det første er Kirkenes en stor by med god flyplass, man har også en positiv innstilling til ny industri. I tillegg er det gode vær og vindforhold for skip.

Anlegget skal etter planen stå klart i 2016 eller 2017, og kan gi et hundretall arbeidsplasser.

Nordnorges første oljeterminal skal bygges utenfor Kirkenes.
Selskapet Stolt-Nielsen investerer inntill fire milliarder kroner i terminalen, som i første omgang skal ta i mot olje fra Russland og laste om til større tankbåter.

SE VIDEO: Ny oljeterminal kan koste 4 milliarder