NRK Meny
Normal

Kan bli storprodusent av biodrivstoff

Ny dansk forskning kan revolusjonere produksjonen av biodrivstoff fra tang og tare. I Nord-Norge vokser tare like fort som regnskogen i Brasil.

Hans Kristian Strand 3

VOLDSOM VEKST: Tare vokser like godt i nordnorske farvann som regnskogen i Brasil, sier Hans Kristian Strand ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Jan Harald Tomassen

I Finnmark er særlig Porsanger svært godt egnet til dyrking av tare – havplanten som kan bli til drivstoff for biler og båter.

– Tare kan fylles på tanken, definitivt. Det er bare å finne den rette måten å gjøre det på, sa havforsker Hans Kristian Strand så tidlig som i 2008. NRK var med da han heiste store klaser med tare opp i sjarken i Holmfjord i Porsanger. Han forsket på måter å omdanne tare til biodrivstoff.

Omdannes i rekordfart

Nå kan danske forskere ha klart å finne den rette måten å gjøre det på. Ved hjelp av sollys omdanner de planteavfall til biodrivstoff, og det skjer i rekordfart. Det er et betydelig funn, og kan være et stort gjennombrudd, bekrefter forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

I Porsanger har Strand fanga opp den spennende nyheten.

– Det kan definitivt revitalisere bruken av tare som innsatsfaktor i biodrivstoffproduksjonen. Her oppe så vi at det var ekstremt gode betingelser for vekst. Tare vokser like godt i nordnorske farvann som regnskogen i Brasil.

Voldsom produksjon

Strand har blant annet jobbet med å bruke kalk for å fjerne kråkeboller, som har beitet ned tareskogen de siste 40 årene.

– Selv om det er bare et par-tre varmegrader i sjøen, har vi ekstrem vekst. Produksjonen overgår alt du kan få til på landjorda. Havet er jo et ferdig gjødslet system. Det ligger veldig godt til rette for å skape en stor biomasse.

Norske myndigheter har som mål at biodrivstoff innen 2030 skal erstatte 1,7 milliarder liter fossilt drivstoff i året. Dette håper man vil gi klimagassreduksjoner på om lag 5 millioner tonn CO2, altså halvparten av alle utslipp fra den norske bilparken.

Fortrenger ikke matproduksjon

Marianne Tronstad Lund

Tare kan bli biodrivstoff uten at det fortrenger matproduksjon, sier Marianne Tronstad Lund.

Foto: Roy Pettersen / NRK

At havet kan bli en leverandør også på dette området, er svært interessant for forsker Marianne T. Lund i Cicero senter for klimaforskning.

– Bruk av tang og tare til biodrivstoff unngår en del av de problemene som er knyttet til biodrivstoff. Det konkurrerer med jordbruk og matproduksjon, og gir indirekte effekter med CO2-utslipp når vi endrer på vegetasjonen.

Forskere tester ut bruk av tang og tare til biodrivstoff.

Se reportasjen fra 2008, da forskerne var i gang med å finne ut om tare kunne bli drivstoff.