NRK Meny

Kan bli færre ambulansefly

Fra 2019 kan det være kun to ambulansefly i Finnmark som kan fly på kortbanenettet. I dag er det tre. Direktørene i landets helseforetak avgjør i dag hvordan flystrukturen skal se ut. Et av forslagene går ut på at det ene ambulanseflyet i Alta erstattes med et jetfly, men et slikt fly kan ikke bruke kortbanenettet. Kommuneoverlegen i Lebesby og Gamvik Jan Eggesvik, mener at en slik løsning vil bryte med det nasjonale prinsippet om likeverdige helsetjenester.