Kan bli den siste fylkesmannen i Finnmark

Det kan bli én fylkesmann for hele Nord-Norge. Kommunaldepartementet får nå utredet framtidig fylkesmannstruktur, og det kan bety at Finnmark blir slått sammen med Troms, men også at det blir en fylkesmann for Finnmark, Troms og Nordland.

Fylkesmann

DEN SISTE? Nåværende fylkesmann i Finnmark Gunnar Kjønnøy kan bli den siste av sitt slag.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Fylkesmannen i hvert fylke er statens forlengede arm og skal melde tilbake hvordan

Ingalill Olsen

Ingalill Olsen mener det er uaktuelt å ikke ha en egen fylkesmann i Finnmark.

Foto: Eirik Hind Sveen

situasjonen er. Finnmark er utsatt for så mye sentralisering, og det er så mange kompetansearbeidsplasser som forsvinner at det er utrolig viktig at vi har egen fylkesmann.

Leder av Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, sier det er uaktuelt at Finnmark ikke skal ha en egen fylkesmann.

– Det er engang sånn at det er oppgavene som avgjør behovet og ikke nødvendigvis størrelsen, sier leder av Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, som i dag ikke vet om Finnmark fortsatt bør ha en egen fylkesmann.


Fylkesmannen i Finnmark har i dag 140 ansatte, 100 ansatte i Vadsø, resten i Pasvik, Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Seiland.

Avgjørelse i 2017

Nylig ble det kjent av fylkesmann Gunnar Kjønnøy går av som fylkesmann i Finnmark

Jo Inge Hesjevik

Jo Inge Hesjevik er usikker på om Finnmark bør ha egen fylkesmann.

Foto: Stian Strøm / NRK

og pensjonerer seg 1.oktober i år, etter å ha vært fylkesmann i Finnmark i 17 år. Det blir ikke lyst ut en åremålsstilling etter han, det blir kun en konstituering i påvente av at ny struktur for fylkesmannsembetene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er igang med å utrede mulig sammenslåing er av fylkesmannsembeter. Det er allerede vedtatt to sammenslåinger, Vest- og Øst-Agder og Sør- og Nord-Trøndelag.

I begynnelsen av juli skal det legges frem en utredningsrapport for hele landet, opplyser Kommunaldepartementet.

Alternativene er å beholde dagens struktur, slå sammen til omlag 10 eller at det blir fylkesmenn som får ansvar for en hel landsdel. Regjeringa vil ta endelig standpunkt i begynnelsen av neste år.

Selv om ikke fylkene blir slått sammen så kan regjeringa slå sammen fylkesmannembeter. Elisabeth Aspaker som i dag er EØS- og EU-minister skal starte på sitt åremål som fylkesmann i Troms i år. Hvis Troms og Finnmark blir ett fylke kan Aspaker bli fylkesmann også for Finnmark.