Kalvemo mottar kongelig heder

Johannes Edvard Kalvemo (66) har jobbet som journalist i NRK i 40 år. I kveld mottar han Kongens fortjenstmedalje. Kongens fortjenstmedalje er en medalje som deles ut som en belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.