Kaller ny flyseteavgift distriktsfiendtlig

Det kan bli kutt i flyrutetilbudet i Finnmark og Nord-Norge. Flyselskapene gir innføringen av regjeringens nye flyseteavgiften skylden.

Rullebanen Alta lufthavn

Om regjeringens nye flyseteavgift blir opprettholdt, kan det bli færre fly å se på rullebanen til Alta lufthavn.

Foto: Marte Lindi

Alta lufthavn kan være en av flyplassene som får færre ruter til og fra Oslo. Det bekrefter både SAS og Norwegian overfor Dagens Næringsliv.

Årsaken er regjeringens innføring av en flyseteavgift på 80 kroner per flybillett. Trafikkgrunnlaget på Alta lufthavn er lavt, og flyplasser med lav lønnsomhet kan miste forbindelser, varsler flyselskapene.

– Jeg syntes dette er en dårlig ide og syntes også den er distriktsfiendtlig fordi skal vårt næringsliv kunne eksistere og utvikle seg, er man avhengig av fly. Det er en avgift som rammer oss som ikke har tog, sier Runar Sjåstad, fylkesordfører i Finnmark.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap), mener avgiften er distriktsfiendtlig

Foto: Stian Strøm

Flyplassbemanningen kan bli redusert

Færre flyavganger fra Alta lufthavn vil gå utover reisende, men også flyplasspersonell, mener lufthavnsjef Charles Kristiansen.

– Isolert sett fra lufthavna sin side, så betyr det mindre aktivitet og selvfølgelig tapt inntekter for lufthavna. Uten at jeg vet konsekvensene i dag, så vil det måtte få en reduksjon i aktiviteten vi har i dag.

– Vil det bety mindre bemanning?

– Det kan jeg ikke svare på akkurat nå, men det er klart at vi vil alltid vurdere bemanning opp mot det vi har av flyruter. Det er det som genererer bemanningen på en lufthavn, sier Kristiansen.

Næringslivet reagerer

Heller ikke næringslivet i Alta er fornøyd med signalene som har kommet om færre flyruter fra og til Finnmark.

– Det vil få alvorlige konsekvenser for vårt næringsliv. Det vil vanskeliggjøre det å holde dagsmøter. Det vil bli klart økte kostnader for næringslivet og bli en veldig stor reduksjon i effektiviteten, sier Karianne Rygh Hjortdahl, leder i Alta næringsforening.

SAS

SAS og Norwegian varsler færre ruter til flere av flyplassene i Nord-Norge, som følge av flyseteavgiften regjeringen nå har innført.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kaller flyavgiften distriktsfiendtlig

Det skal ha vært regjeringens samarbeidsparti Venstre som foreslo flyseteavgiften, og som fikk den gjennom i et forlik som innebærer flere "grønne avgifter" og tilsvarende skattelettelser.

Avgiften skal legges på de ruter der man har mer miljøvennlig transport som alternativ, blant annet tog.

– Selv om man sier at denne avgiften skal legges på der man har tog som alternativ, så vet vi at de samme flyselskapene som bekler flyrutene i nord. De fordeler sine utgifter og de får mindre inntjening, dermed øker prisene for oss alle. Jeg syntes ikke dette er godt for oss som er avhengig av å kunne bruke fly når vi skal bevege oss rundt, sier Sjåstad.

Les også: