Joikeprosjekt skal styrke samisk identitet

Et joikeprosjekt som gjennomføres i alle skoler i Varanger og i de fleste barnehager,
skal styrke og gi en positiv samisk identitet til samiske barn og elever.

Sandnes barnehage

Sandnes barnehage i i Sør-Varanger var med i prosjektet «Joik er sterkere enn krutt».

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Det må tas et krafttak for å snu den samiske identiteten til noe positivt ved at alle blir inkludert, sier Tove-Lill Labahå Magga.

Tove-Lill Labahå Magga
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun presenterer joikeprosjektet på de Samiske pedagogiske fagdager som arrangeres 5. og 6. april i Kirkenes.

Tove-Lill Labahå Magga forteller at evalueringen av Kunnskapsløftet- samisk viste at man ikke klarte å oppfylle alle rettighetene til samiske barn. I tillegg viser en rapport fra Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS), at samiske barn opplever større grad av trakassering.

– Sammen skaper dette en negativ samisk identitet for barna noe som igjen hemmer læring i skolen. Med joikeprosjektet vil man snu identiteten til noe positivt ved at alle blir inkludert, sier Labahå Magga.

– Både lærere, de som driver prosjektet, foresatte og Samisk Foreldrenettverk har alle et inntrykk av at det er blitt et mer inkluderende miljø i Sør-Varanger med joikeprosjektet.

Berit Alette Mienna, Halvdan Nedrejord og Sandnes barnehagebarn

Barna i Sandnes barnehage fikk joikeunderholdning og -opplæring av joiker Berit Alette Mienna og den prisbelønte samiske musikeren, Halvdan Nedrejord.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Unikt prosjekt

Arbeidsmetoden har vært å inkludere alle barna i klassen og lære elevene å joike og om fortellerkunsten. Samtidig lærer elevene også om samisk kultur.

– Barna joiker for eksempel om haren og forteller deretter om harepus. Det er inkluderende fordi det tar opp tema som alle unger kjenner. Labahå Magga forteller at man tar tak i det som er barnets kultur – man lager ikke noe stereotyp fortelling om samer, og lavvo. Man har en barnesentrert tilnærming.

De samiske elevene har også samlinger. På denne måten skal de styrke identiteten ved å gjøre det til noen positivt. Prosjektet har foregått i fem år og lærerne rapporterer effekt.

– Joikeprosjektet i Sør-Varanger har gått over mange år og har generert andre tiltak i Sør-Varanger. I gatene i Kirkenes kan du høre barn joike spontant. Joiken er levende som deres utrykk.

Labahå Magga mener at slike krafttak vil både alle barn tjene på, om de er samisk eller ikke.

– Med utgangspunkt i joiken får ungene delta fullverdig – bli bærere av samisk kultur. Det er det som gjør det veldig unikt.

I Sandnes barnehage i Sør-Varanger har de brukt joiken til å revitalisere både samisk språk og kultur.

NRK var på besøk på den store avslutningsdagen som ble markert med joik, sang, tromming og mytefortelling i storlavvoen utenfor barnehagen.

Berit Alette Mienna, Halvdan Nedrejord og barna i Sandnes barnehage

Berit Alette Mienna, Halvdan Nedrejord og barna i Sandnes barnehage på avslutningsdagen for prosjektet «Joik er sterkere enn krutt».

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK