Jegere sparer på patronene under årets rypejakt

Mange jegere har latt rypa være etter rapporter om kriseår. – Akkurat det vi ønsket med tanke på neste års bestand, sier forvalter.

Rype

Finnmarkseiendommen melder at det har blitt felt langt færre ryper i år enn i fjor i Finnmark.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Jeg har ikke løsnet et eneste skudd. Det har jeg holdt, sier Isak Thomas Triumf (71).

Siden han var guttunge har han gått på rypejakt hvert år, men da han tidligere i år observerte at rypebestanden hadde gått kraftig ned, lovet han at han skulle la rifla ligge.

Rypetellinger har også vist at det er bunnår for liryper, og denne utviklingen syntes Triumf rett og slett var skremmende.

– Vi burde stoppe høstjakta og snarefangsten et år, slik at bestanden kan ta seg opp, sa Triumf til NRK i august.

Fjellrype på stein

Den erfarne jegeren Isak Thomas Triumf har bestemt seg for å ikke skyte en eneste rype i år.

Foto: Sindre Skrede / NRK

Gledelige tall

Grunnet den lave rypebestanden, har Finnmarkseiendommen (FeFo) riktignok ikke innført jaktforbud, men de la tidligere i høst ned tidenes strengeste jaktreguleringer.

Resultatet er tydelig: Det har blitt felt langt færre ryper i år enn i fjor i Finnmark.

Det er også skutt færre ryper i Troms (se faktaboks).

Siden starten på småviltjakta er den innrapporterte fangsten på litt over 6000 felte ryper. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var nærmere 22.000.

Dette er godt nytt for utmarksforvalter i FeFo, Christina Bjørkli.

– Vi er veldig fornøyd med at restriksjonene gir resultater, sier hun.

Forståelse hos jegere

Bjørkli forteller at FeFo har fått mange tilbakemeldinger fra jegere som er fornøyd med de strenge reguleringene, som gir dem muligheten til å skyte inntil to fugl om dagen.

– Da vi la frem årets restriksjoner ga vi også jegere mulighet til å få refundert jaktkortene. Den var det mange som benyttet seg av, sier Bjørkli.

Rypejakt

Dagskvoten i Finnmark er i år bare på en lirype per jeger per dag. I Troms er den fire ryper per jeger per dag, li- eller fjellrype, I Troms og Ofoten er det i områder med antallsbegrensning dagskvote på fire ryper per jeger pr dag, li- eller fjellrype.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Blant de som valgte å avstå fra jakten, var altså Triumf, men han skulle gjerne ønske at det var enda flere som hadde gjort det.

– Jeg synes absolutt det er bra at FeFo har satt strenge kvoter, men jeg mener fortsatt at det beste hadde vært å frede rypa i et år, sier han.

– Jakten er en veldig gammel tradisjon, og jeg håper ikke at den dør ut.

Isak Thomas Triumf, rypejeger

– Avgjørende for bærekraft

Hvilke reguleringer som vil gjelde for neste års jakt er uvisst. Den gjeldende modellen med reguleringer og begrensninger ble innført av FeFo i 2011, men den ble klaget inn for kommunal- og moderniseringsdepartementet av Norges jeger- og fiskerforbund.

Christina Bjørkli til web

– Vi er veldig fornøyd med tallene fra årets rypejakt, sier Christina Bjørkli, utmarksforvalter i Finnmarkseiendommen.

Foto: Jan Henrik Hætta

Departementet opprettholdt vedtaket, men krevde at FeFo gjennomførte en evaluering og at styret gjorde et nytt vedtak for å stadfeste ordningen innen jaktsesongen 2018.

Derfor forbereder FeFo nå en omfattende høring om småviltjakta i Finnmark. Denne skal være avsluttet våren 2018, og de nye reglene vil gjelde fra samme høst.

Bjørkli er optimistisk overfor modellen.

– Tallene vi ser nå viser at vi kun tar ut en liten del av bestanden. Det var det vi ønsket. Det er avgjørende for å ha en bærekraftig forvaltning for fremtiden, sier hun.