Irias er en av 800 syrere som kan bli sendt ut etter nytt vedtak

Et flertall i Utlendingsnemndas stornemnd mener syrerne som kan bli sendt tilbake er friske, ressurssterke menn, som har god erfaring med russisk samfunn og byråkrati.

Irias Nerkna

FRYKTER Å BLI SENDT TIL SYRIA: Irias Nerkna (24) bor på mottak i Vadsø. Han forteller at han kom rett fra krigen i Syria via Russland til Finnmark høsten 2015.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Utlendingsnemnda er delt i spørsmålet om det er trygt å sende syriske asylsøkere som kom over Storskog tilbake til Russland.

Et flertall i Utlendingsnemndas stornemnd mener at faren for å bli sendt videre til Syria er minimal, mens et mindretall mener det er en reel fare for tvangsretur til krigsområdene i Syria.

Vedtaket i Utlendingsnemda gjelder enslige menn. Irias Nerkna er en av de 800 asylsøkerne som venter på et endelig vedtak.

– Det er farlig der. Det er fortsatt mange bomber og ikke et godt sted å leve, sier Nerkna til NRK.

Asylsøkjarar kjem til Noreg over Storskog grensestasjon

Asylsøkere kom over til Norge ved Storskog grensestasjon i fjor høst og vinter.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Russland har blitt verre

Inna Sangadzhieva og Lene Wettland

Seniorrådgjevar i Helsingforskomiteen Inna Sangadzhieva (til venstre) er uenig med Utlendingsnemndas stornemnds vedtak. Her sammen med leder for Russland-avdelinga i Den Norske Helsingforskomite, Lene Wetteland.

Foto: Øystein Windstad

Den syriske 24-åringen sitter på et mottak i Vadsø. Han forteller at han kom rett fra krigen i Syria via Russland til Finnmark i fjor høst.

Nå frykter han å bli sendt tilbake den samme veien etter at det nå er fattet en prinsipiell beslutning om at det trygt å sende syriske asylsøkere til Russland.

Det reagerer seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen sterkt på.

– Russland har ikke blitt tryggere og det har ikke blitt sikrere. Situasjonen i Russland har ikke blitt bedre, jeg vil si det tvert imot har blitt verre, sier Sangadzhieva.

– Så du har vanskelig for å forstå vedtaket?

– Ja, absolutt, sier hun.

Et flertall i Utlendingsnemdas stornemd mener at syriske asylsøkere kan søke asyl i Russland.

Både et mindretall på to personer og Helsingforskomiteen mener det er svært vanskelig å få.

– Den prosessen er nesten umulig å gjennomføre. Russland gir nesten ikke asyl til noen, sier Sangadzhieva.

Murmansk, Russland

Et av stornemndas argument er at de enslige mennene, som allerede har erfaring med å bo i Russland har god kjennskap til russisk samfunn og byråkrati.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Friske, unge og ressurssterke menn

Flertallet vurderte først situasjonen i Russland og viste blant annet til at situasjonen for migranter i Russland kan være vanskelig:

«... men ikke i seg selv av en slik karakter at det kan sies å foreligge en påregnelig risiko for forfølgelse som følge av at utlendingene ved retur er migran», skriver de.

De skriver også at utlendingene fremstår som friske, unge og ressurssterke menn som har bodd i Russland i lengre tid før de reiste til Norge.

– Dette tilsier at de har erfaring med russisk samfunn og byråkrati, argumenterer flertallet i nemnda.

De viser også til at det ikke er mange eksempler på at syrere er sendt tilbake – sett i forhold til antallet syrere som har oppholdt seg i Russland de siste årene.

Avdelingsdirektør Tor-Magne Hovland i Utlendingsdirektoratet sier at de nå kommer til å følge opp vedtaket i Utlendingsnemda.

Uttransportering av avviste asylsøkere

Uttransportering av asylsøkere som kom over Storskog og som har fått endelig avslag, gjøres i disse dager med flytransport til Moskva.

Foto: Stian Strøm / NRK