NRK Meny

Innvandrere ut i arbeid

Alta kommune kommer til å budsjettere for 17 millioner kroner til neste års arbeid med innvandring i kommunen. Alle som får opphold i kommunen her har rett til stønad og norsk- og samfunnsopplæring, og det er dette pengene skal gå til. Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen sier at det viktigste for kommunen er å få folk i arbeid.