Inntil 100 millioner fat olje funnet i Norskehavet

40 kilometer sørvest for Johan-Castberg-feltet i Norskehavet er det nå funnet ny olje og gass. – Vil gi ringvirkninger i nord, sier Lundin Norway.

Leiv Eriksson

Boreriggen «Leiv Eiriksson» har funnet olje og gass i Norskehavet. Her er riggen fotografert under en protestaksjon i regi av Greenpeace for fem år siden.

Foto: Steve Morgan/Greenpeace

Det er det svenskeeide oljeselskapet Lundin Norway som står bak funnet, der DEA og Aker BP er partnere.

Ifølge en børsmelding inneholder brønnen mellom 35 og 100 millioner fat olje og gass. På en dag tar norske oljerigger opp omtrent 1,7 millioner fat olje, noe som tilsier at det nye funnet er stort.

Oljefeltet Neiden

Bildet illustrerer hvilke områder de nye petroleumsfeltene ligger.

Foto: Lundin Norway

Brønnen det er snakk om er en letebrønn på Filicudi-prospektet, nordvest for Lundins store funn på Alta og Gohta. Letesjef Halvor Jahre mener det er store sjanser for å finne mer olje og gass i området.

– Det er en ganske stor range, så vi ser muligheten for å finne enda mer. Det vil avklares i videre boring, sier han.

Etter at seks av syv brønner til nå har hatt funn, er letesjefen optimistisk.

– Vi skal ha en borrekampanje for å avklare hvor mye det er i funnene, og vi håper å få gjort en brønntest over lengre tid til neste år for å ytterligere avklare hvordan dette skal bygges ut, sier Jahre.

Boreriggen Leiv Eiriksson, som utførte boringen, er hyret inn for hele boreprogrammet i Norskehavet i år og neste år.

Lundin Norway

Letesjef Halvor Jahre og administrerende direktør Kristin Færøvik har stor tro på oljeutvinning.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ringvirkninger i nord

Områdene Lundin leter i, er geografisk nært Finnmark og Hammerfest. Dermed ligger det også klare forventninger i nord til at letingen gir aktivitet og ringvirkninger også på land.

– Vi er helt klar på at aktiviteten i Barentshavet skal skape langsiktige arbeidsplasser. Men først må vi konsentrere oss om utbyggingsprosjektet, og så ta stilling til driftsform og lokasjon, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik.

– Er det aktuelt å drifte fra Oslo?

– Jeg har stor tro at vi skal skape arbeidsplasser i nord. Et felt i drift vil kreve stort tilfang av tjenester. Og geografisk nærhet er spesielt viktig i driftsfasen, sier hun.

Lundin mener Loppahøyden er det viktigste området på norsk sokkel for å påvise nye verdier. Det gir allerede ringvirkninger i nord, mener hun.

– Vi har aktive operatører på leting, og kommer til å ha kontinuerlig drift av en rigg med forsyningsbase i Hammerfest i hele 2017, sier Færøvik.

– Stor forurensning

Det nye oljefunnet kan føre til utslipp av nærmere seks millioner tonn CO 2, hevder Natur og Ungdom. De mener utslippet tilsvarer det alle norske personbiler slipper ut i løpet av ett år.

De mener funnet er uforenlig med målene som er satt i Parisavtalen.

– Vi har allerede funnet mer olje enn klimaet tåler. Forskere ved University College London har tidligere slått fast at for å forhindre global oppvarming over to grader, må all olje nord for polarsirkelen ligge. Å sette nye gigantfunn i produksjon er galimatias for klimaet, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, Einar Helland Berger.

– Fullt fokus på Norge

Samtidig som Lundin annonserer oljefunnet, varsler de også at de ønsker å skille ut virksomhetene utenfor Norge i et nytt selskap. Det nye selskapet skal hete International Petroleum Corporation (IPC).

De norske verdiene til Lundin utgjør 96 prosent av selskapets petroleumsreserver.

– Med utskillelsen av virksomheten vil Lundin Petroleum ha fullt fokus på Norge, og jeg er overbevist om at det vil øke verdien av vår voksende portefølje i Nordsjøen og sørlige Barentshavet ytterligere, sier Ian H. Lundin, styreleder i Lundin Petroleum, i en pressemelding.