Flere kan miste jobben i Finnmark

Regjeringen ønsker endringer i styringsmodellen og eierforholdet til Innovasjon Norge, men det er ikke det eneste som skal skje. I slutten av uken vil det bli kunngjort hvor mange som mister jobben, også i Finnmark.

Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth på besøk i Level 39

ARKIVFOTO: Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth sjekker ut hva ressursene deres går til når de backer norske selskaper i utlandet.

Foto: Espen Aas / NRK

I et innlegg på Innovasjon Norges egne sider forklarer administrerende direktør, Anita Krohn Traaseth, hvordan omstillingsprosessen har vært den siste tiden. Krohn Traaseth sier de har brukt de siste syv måndene på å forberede seg.

– Selv om statsbudsjettet for 2015 ga oss 864 millioner kroner mer til utvikling av norsk næringsliv, inneholdt det også en tydelig bestilling om effektivisering og omstilling av organisasjonen vår, skriver direktøren.

Flere endringer framover

Regjeringen har i disse dager et forslag ute på høring som kan bety en nedleggelse av alle regionstyrene og de ønsker at Innovasjon Norge skal være heleid av staten. Dette er forslag som styret i Finnmark er svært kritisk til.

– Slik jeg leser det så ønsker regjeringen å fjerne alle de regionale styrene og kun ha et sentralstyre. Vi i Innovasjon Norge Finnmark har gitt en høringsuttalelse der vi har sagt at vi er negativ til dette. Vi mener det er en viktig effekt å ha et styre nært der ting

Solveig Steinmo

Solveig Steinmo sier styret i Finnmark er svært kritisk til endringene som Regjeringen ønsker.

Foto: Lene Stavå

foregår, klargjør styreleder for Innovasjon Norge Finnmark, Solveig Steinmo

Nedbemanning over hele landet

Totalt må Innovasjon Norge kutte 107 millioner kroner i budsjettet for 2015. det innebærer 62 millioner kroner mindre til drift og 45 millioner kroner til bemanning. Derfor skal de nå kutte mellom 60 og 70 årsverk. I følge Krohn Traaseth skal nedbemanningen fordeles over hele selskapet, men det er en betydelig andel som vil være naturlig avgang. Direktør for Innovasjon Norge i Finnmark, Linda Beate Randal, sier de ikke vet

Direktør i Innovasjon Norge Linda Randal står utenfor rådhuset i Sør-Varanger

Direktør for Innovasjon Norge i Finnmark, Linda Beate Randal, vet enda ikke hva konsekvensen vil bli i Finnmark

Foto: Hallgeir Henriksen/Sør-Varanger kommune

ennå hvor hardt det vil ramme i Finnmark.

– I slutten av kommende uke vil det bli klart hvor mange vi må ta i Finnmark, sier Randal.