Innkaller til møte i fellesnemnda

Nå krever regjeringen at sammenslåingen av Troms og Finnmark fortsetter. 22. juni skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet innkalle til første møte i fellesnemnda, opplyser de til NRK. Departementet forventer at Finnmark velger medlemmer til nemnda under fylkestinget 20. og 21. juni i Alta.