NRK Meny
Normal

Ingen sjekker at legevakta øver som de skal

Kommunale legevakter er pålagt å øve på alvorlige situasjoner, men ingen kontrollerer at det faktisk blir gjort.

Akuttøvelse for legevakta

SKJERPES: Både ferske og erfarne leger får skjerpet bevisstheten under øvelser, mener legene i Alta. Derfor vil ledelsen ha strengere krav.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Det er heller ikke noe krav til hvor ofte det skal øves. Både kravene og oppfølgingen er for slappe, mener ledelsen for legevakta i Alta.

– Det burde et vært tydelig hvem som har ansvaret for at slik trening blir gjort. Nå sies det at kommunen og sykehuset har ansvar, men det er litt for vagt, sier Magnus Hjortdal, leder for legevakta i Alta.

Legevakta hadde sin månedlige akuttøvelse i dag, og Hjortdal mener de regelmessige øvelsene er nødvendige. Men han er ikke fornøyd med helsemyndighetenes rolle.

– Det burde vært noen som har ansvar for å følge opp at det blir øvet, og det er det ingen som har. Det er kanskje noen som tenker at Helsetilsynet eller Fylkesmannen gjør det, men det er så vidt jeg vet ingen som har det som en konkret oppgave å følge opp – dessverre.

– Har det skjedd at noen har kommet og undersøkt hvor ofte det er øvelse og hva det øves på?

– Nei, det skjer eventuelt når man lurer på om noe har gått galt. Da spør man om rutiner.

Oppfriskning

Det ble under dagens øvelse utspilt et scenario der pasienten normalt ville blitt sendt raskt fra Alta i luftambulanse, men der pasienten likevel måtte vente en periode på legevakta.

Lege Yassin Almassy er ikke i tvil om nytten av de regelmessige øvelsene.

– De tar den kunnskapen som ligger litt bak og får den fram i bevisstheten. Man blir bevisst på hva man kan gjøre bedre, det er det ikke noen tvil om. Det tror jeg mange lærer noe av her, både de som er unge og de som har jobbet lenge.

Men de lokale legevaktene er ikke pålagt å øve så ofte som i Alta. Magnus Hjortdal synes det er beklagelig.

– Det er trist at disse påleggene er så vage. Man må se litt ut fra lokale forhold, og det er grunnen til at det har blitt den kulturen i Alta. Andre steder er det kanskje riktig å øve med en litt annen frekvens, sier han.

– Kommunen har satt seg ned sammen med ledelsen på sykehuset og funnet ut at dette er noe vi må gjøre for å gi en god tjeneste til innbyggerne i Alta.

Lederansvar

Helseminister Bent Høie var også opptatt av kvalitet på helsetjenestene da han i dag holdt sin tale om standarden på sykehustjenestene i Norge.

– Kvalitet og pasientsikkerhet skal på dagsorden og inn i bevisstheten til alle som påvirker helsetjenesten, og ikke minst som et lederansvar, sa Høie.

Statens helsetilsyn kunne ikke kommentere denne saken i dag.