Ingen ekteskapsboom tross nye vielsesregler

Kommunene tok fra nyttår over ansvaret for de borgerlige vigslene, men foreløpig står ikke giftelystne i kø hos ordførerne.

Borgerlig bryllup

Frem til årsskiftet hadde domstolene ansvaret for de borgerlige vigslene i Norge. Fra 1. januar er det kommunene som har fått dette ansvaret.

Foto: Line Haus / NRK

– Så langt har vi fått inn én booking om en vigsel i august. Men vi vet at sorenskriveren her i Vadsø har hatt cirka ti vigsler i løpet av et år, forteller Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (H).

Han gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å vie par i rådhuset. En oppgave han deler med varaordføreren – eller en setteordfører.

Fram til 31. desember 2017 hadde tingrettsembetene ansvaret for de borgerlige vigslene. Etter nyttår har kommunene overtatt ansvaret for disse vigslene. Tallene for 2017 er ikke klare, men i 2016 ble 7.958 par vigslet borgerlig i Norge.

Hans-Jacob Bønå

Hans-Jacob Bønå, ordfører i Vadsø kommune, har så langt fått inn én booking om ekteskapsinngåelse. Det er et bryllup som skal finne sted i august.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Gir folk flere mulige vielsesvalg

I Tana kommune i Finnmark har de så langt fått én forespørsel om vigsling hos kommunen.

– Den skal skje til sommeren. Men av erfaring fra tingretten i Tana blir det fort sju-åtte vigsler per år, så det kommer flere, sier ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap).

I tillegg til ordføreren og varaordføreren har kommunestyret i Tana bestemt at også rådmannen og utestedseieren Bjørn Kajander kan gjennomføre vielser.

Ingilæ ser ikke bort fra at noen vil bestemme seg for hvem som skal gjennomføre vigslene ut fra politisk farge.

– Derfor ser vi på det som en fordel at de gifteklare kan velge mellom flere, sier Ingilæ.

Frank Martin Ingilæ på ordførerkontoret

Frank Martin Ingilæ, ordfører i Tana, har fått inn én ekteskapsbooking så langt.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tror flere vil gifte seg i hjemkommunen

I Alta har de så langt ikke fått inn noen bookinger fra ekteskapsklare par.

– Vi kjenner til én som trolig kommer snart, men vi forventer 30-40 vigsler per år, varsler ordfører Monica Nielsen (Ap).

Tingretten i Alta har viet opp mot 50 par per år. Siden det er fire tingrettsembeter i Finnmark, og 19 kommuner, er det derimot sannsynlig at det fra nå av blir flere som gifter seg i sine hjemkommuner i stedet for å reise til for eksempel Alta.

– Vi vigsler selvfølgelig mer enn gjerne par fra andre kommuner om det er ønskelig, forteller Nielsen.

Ordfører Monica Nielsen (Ap) i Alta

Om noen skal gifte seg borgerlig i Alta, er det ordfører Monica Nielsen som først får spørsmålet om å stå for den seremonielle prosedyren.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kortere gifteavstand

Ikke alle ordførere er like klare for å vigsle som i Finnmark. I Øygarden har ordfører Atle Dåvøy (KrF) og leder i levekårsutvalget, Remi Oden (Frp), reservert seg mot den nye oppgaven, ifølge Bergens Tidende.

Ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad (Ap) har ikke reservert seg og tror det kan komme en slags ketchupeffekt med folk som nå bestemmer seg for å gifte seg.

– Jeg oppfordrer selvfølgelig alle til å benytte seg av sjansen nå. Det kan gjerne hende at flere herfra ikke har giftet seg fordi de måtte reise 20 mil til Vadsø, sier en entusiastisk Berlevåg-ordfører.

Laupstad vet det blir inngått minst ett ekteskap i kommunestyresalen innen februar er omme, og har håp om flere i tida som kommer.

Rolf Laupstad

Rolf Laupstad, ordfører i Berlevåg, tror det kan bli flere vigsler nå som kommunene tar over oppgaven med å vigsle par.

Foto: Knut-Sverre Horn