Ingen beredskap på fødestua i Alta

Fødestua i Alta har ingen jordmor i bakvakt, fire år etter Helsedirektoratet innførte nye krav for fødselsomsorgen.

Baby

Hvert år har fødestua i Alta ansvaret for 250 gravide kvinner. Likevel har de ingen bakvakt i beredskap om noe skulle skje.

Foto: www.colourbox.com

Jordmødrene ved fødestua i Alta har i årevis stilt opp og vært i beredskap for hverandre. Tiden de bruker på å være i beredskap, på kvelden og i helgene, får de aldri betalt for.

Det er bare én person på jobb på kvelden og i helgene, og Alta kommune og Finnmarkssykehuset har ikke blitt enige om hvem som har ansvaret om å få inn en ekstra jordmor i bakvakt.

Dermed har jordmødrene løst problemet selv på frivillig basis. For Gunn Olsen og hennes syv ansatte har det å være jordmor dermed blitt en livsstil hvor de alltid er «på».

Stiller opp døgnet rundt

Gunn Olsen

Avdelingsleder på fødestua i Alta, Gunn Olsen.

Foto: Astrid Krogh / NRK

Jordmødrene på fødestua i Alta alltid opp om de blir kontaktet utenom arbeidstid. Det gjelder om det er en fødsel som har krever det, eller for å holde fødestua åpen hvis den ene jordmora på jobb har reist med en fødende til nærmeste sykehus.

Hvert år har fødestua i Alta ansvaret for 250 gravide kvinner

I 2012 satte Helsedirektoratet nye krav for fødselsomsorgen gjennom en veileder, blant annet at slås det fast at alle fødestuer skal ha mulighet til «rask hjelp fra en jordmor i bakvakt».

Blir ikke enige

Alta kommune har hatt ansvaret for de ansatte på fødestua, mens helseforetaket Finnmarkssykehuset har hatt ansvar for det faglige. Ifølge Olsen skylder man derfor på hverandre.

– Dette har vært diskutert både i Alta kommune og i Finnmarkssykehuset. Det er klart det er veldig vanskelig, fordi jeg kan gjerne ansatte, men jeg har ikke penger. Finnmarkssykehuset er jo sånn at de sier at det er vårt ansvar fordi vi er ansatt i kommunen. De skylder litt på hverandre, sier hun.

Skylder på Finnmarkssykehuset

Kommunalleder for helse og sosial i Alta kommune, Jon Helland, er ikke i tvil hvor ansvaret ligger.

– Alta kommune har administrert og drevet fødestua på vegne av Finnmarkssykehuset. Det betyr at Finnmarkssykehuset har hatt det faglige ansvaret, og vi har driftet etter den avtalen vi har hatt. Det betyr rett og slett at vi har gitt et tilbud i tråd med det tilskuddet vi har fått, sier Helland.

Ser fremover

Finnmarkssykehusets medisinske fagsjef, Harald Sunde, er enig i at det var helseforetakets ansvar, men:

– Vi hadde forhandlinger med Alta kommune om mange aspekter ved fødestua i Alta tilbake i 2013. Slik jeg har forstått det så var det Alta kommune som brøt forhandlingene da, sier Sunde.

Nå ønsker fagsjefen å se framover. På sikt skal Finnmarkssykehuset overta all drift av fødestua, men de ønsker likevel å ha en bakvakt på plass før den tid.