NRK Meny

Ingen anke om reinslakt

Både Nortura og Finnmark Rein godtar dommen fra tingretten 25. oktober. Striden har gått på om en avtale mellom Finnmark Rein (FR) og Nortura er i strid med kokurranseloven eller ikke. I følge avtalen har Finnmark Rein hatt eksklusiv rett til å melde inn dyr til slakt ved Nortura Karasjok. Dommen slår fast at alle aktører som ønsker å leielslakte rein ved Nortura Karasjok skal kunne gjøre det, men må nå gå via Finnmark Rein som har den ekslusive avtalen.